ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

19. 1. 2023

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).

18. 1. 2023

Změny legislativy 2023

Pro rok 2023 nedošlo k významným změnám legislativy.

Přehled změn

a) Výkaz FIN 2-12M

Již pro období 12/2022 byly doplněny kontroly v CSÚIS.

    • Nově se kontrolují daňové příjmy a příjmy z hazardních her. Kontroluje se soulad s daty GFŘ. Při nesouladu se výkaz považuje za chybný.
    • Byla doplněna kontrola, která je ale pouze informativní. Jedná se o porovnání části XI. a XII. Kontrola probíhá pouze u zdroje 5 a kontroluje se vždy součet za nástroj. Pokud se u kontroly vyhodnotí nesoulad, pak se objeví informace ve Stavové zprávě z CSÚIS, ale pouze jako varování.

Příklad, kdy je ve Stavové zprávě varování:
Část XI. vykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 položku 4216 s hodnotou 150 000,- Kč.
Část XII. nevykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 žádnou hodnotu.
Výkaz je považován za správný.

Ukaž více

11. 1. 2023

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Každý plátce by měl provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 a násl. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období v souladu se zákonem o DPH, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Ukaž více

11. 1. 2023

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje na částku 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Obrat 11/2022 a 12/2022

Osoba, která překročí v listopadu nebo prosinci obrat 1 mil. Kč a zároveň nepřesáhne obrat 2 mil. Kč, se nemusí registrovat k DPH. Pokud se osoba zaregistrovala, nestane se plátcem DPH. Pro to, aby se stala plátcem, musí osoba poslat správci daně sdělení, že má úmysl se plátcem stát.

Obrat od 1/2023

Osoba, která překročí obrat 2 mil. Kč např. v 1/2023, se musí do 15. 2. 2023 zaregistrovat k DPH a od 1. 3. 2023 se stává plátcem DPH.

Ukaž více

16. 12. 2022

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).

8. 12. 2022

Odstávka IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

od 9. 12. 2022, od 19:00 hodin - do 11. 12. 2022, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

6. 12. 2022

Termín pro podání žádosti o zrušení registrace k DPH se blíží

1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.

Více na stránkách MFČR.