ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Evidence hřbitovů

Komplexní řešení agendy správce hřbitova.

Nabízené řešení pro správce hřbitovů zahrnuje celou agendu od evidence hrobových míst, pohřbených a nájemců přes přípravu smluv a tisk složenek až po zpracování poplatků a sledování úhrad. V programu lze vést neomezený počet hřbitovů.

Nabízíme tyto moduly:

hrob

Evidence hřbitovů

Základní evidenční modul zahrnuje karty hrobů, nájemců i pohřbených s potřebnými evidenčními údaji. K jednomu hrobovému místu lze v programu evidovat jednu platnou smlouvu o pronájmu hrobového místa. Lze jí prodloužit, případně změnit dle aktuálních požadavků. Smlouvy s ukončenou platností se archivují. 

Předpisy plateb

Ze smlouvy lze generovat předpisy plateb. V případě propojení modulu s KEO4 Účetnictvím, lze pro tyto předpisy připravit zaúčtování, které se následně odesílá do účetnictví. Úhrady se v případě propojení provádí přes pokladnu /banku. Jsou připraveny i další typy likvidací (dobropis) a nástroj pro automatizované zpracování opravných položek k pohledávkám. K předpisu platby je možné vytisknout složenku a v případě úhrady na místě vytisknout potvrzení o zaplacení nebo pokladní doklad.

V programu je připravena přehledná evidence úhrad s možností sledování stavu plateb. Program umožňuje jednoduché vyhledávání neuhrazených poplatků a končících nájmů.

Grafika hřbitovů

Program Grafika hřbitovů rozšiřuje možnosti Evidence hřbitovů o zakreslení mapy hřbitova. Tento modul pro platformu KEO4 se dokončuje a bude k dispozici do konce roku 2023.

Integrace s ostatními moduly

  • KEO4 Účetnictví
    Lze přenášet zaúčtování předpisů plateb. V pokladně a bance lze vybírat předpisy plateb z Evidence hřbitovů k úhradě.
  • KEO4 Spisová služba
    Dokumenty smluv lze přenést do Spisové služby.

Pro koho je produkt vhodný

  • obecní i velké městské hřbitovy,
  • organizace spravující více hřbitovů.