ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc je služba, která nám umožňuje připojit se na váš počítač a poskytnout vám poradenství nebo servisní zásah na dálku, rychle a efektivně.
Vzdálenou pomoc vám nabídne pracovník podpory, pokud nebude možné zvládnout váš problém telefonicky. Volejte na telefonní čísla uvedená níže.

Souhlas se stažením dat

V případě, že pro řešení vašich požadavků (převod dat, chyba v aplikaci, aj.) bude třeba stáhnout vaše data, budete vyzváni k vyplnění tohoto formuláře: Souhlas se stažením dat.  Pracovníkovi Alisu předejte vygenerované číslo požadavku.

A kam volat?

Linka zákaznické podpory

487 882 111

Pondělí, Středa 8.00–17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-15:30

Přímá volba

487 882 101

účetnictví, majetek, mzdy, poplatky

487 882 102

spisová služba, evidence obyvatel, matrika, registry a další