ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO4 Evidence smluv

Evidence a správa smluv organizace.

karta smlouvyModul KEO4 Evidence smluv umožňuje přehledně evidovat všechny typy smluv.

Evidence smluv spolupracuje s modulem KEO4 Spisová služba. Uživateli je umožněno jednoduše předat vytvořenou smlouvu do evidence spisové služby a případně ji odeslat. Připravujeme možnost převzít smlouvu evidovanou ve spisové službě (došlý dokument).

Přizpůsobte údaje na kartě vašim potřebám. Kromě základních údajů  můžete přidat na kartu další doplňující údaje, které vás zajímají. Chcete evidovat další datum? Nebo další typ poznámky? Přidejte  tyto údaje na kartu; můžete si své údaje pojmenovat, plnit je daty a následně v nich vyhledávat a tisknout. Případně můžete přidat vlastní číselníky a členit tak vaši evidenci podle dalších kritérií.

Pro vytváření dokumentů smluv jsme připravili výčet údajů, které lze v šablonách použít.  Doplníte konkrétní text šablony smlouvy a připravíte si tak vzory pro jednotlivé typy smluv.  Při tisku smlouvy ze šablony vám program nabídne její uložení do záložky Dokumenty. Do této záložky můžete uložit i další soubory, případně je můžete rovnou naskenovat - součástí programu je skenovací program.

V programu můžete zapnout kontrolu, která vás bude s nastaveným předstihem upozorňovat na končící platnost smluv.

Pracujte s programem odkudkoliv: prostředí KEO4 provozovaném v našem hostingovém centru umožňuje pracovat s programem třeba z domova.

Integrace s ostatními moduly

Pro koho je produkt vhodný

  • Města, obce a příspěvkové organizace.