ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Datové centrum

Status služby a plánované odstávky

Na adrese https://status.alis.cz/ zjistíte stav námi poskytovaných služeb.

Služby datového centra

Datové centrum poskytuje hostingové služby spočívající v poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru, zajištění zálohování a bezpečnosti dat na serverech společnosti ALIS, které jsou umístěné v datovém centru společnosti VS Hosting. Hostingové služby poskytujeme k produktové řadě KEO4.

Oznámení o novém zpracovateli

V souladu s kapitolou "Zpracování osobních údajů" ve Smlouvě o poskytování hostingových služeb oznamujeme  zapojení dalšího zpracovatele. Je jím společnost Amazon Web Services EMEA SARL, IČO 09049266. Zpracování spočívá ve využití služby AWS S3 pro uložení souborů (dokumenty, obrázky) a jejich zálohování. Data neopustí EU a budou uložena v datových centrech ve Frankfurtu nad Mohanem a Stockholmu.

Migrace dat od stávajícího zpracovatele (datové centrum VSHosting) proběhne bezvýpadkově v říjnu a listopadu 2022.