ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Datové centrum

Status služby a plánované odstávky

Na adrese https://status.alis.cz/ zjistíte stav námi poskytovaných služeb.

Služby datového centra

Datové centrum poskytuje hostingové služby spočívající v poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru, zajištění zálohování a bezpečnosti dat na serverech společnosti ALIS, které jsou umístěné v datovém centru společnosti Master Internet s.r.o. Hostingové služby poskytujeme k produktové řadě KEO4.

Oznámení o novém zpracovateli

V souladu s kapitolou "Zpracování osobních údajů" ve Smlouvě o poskytování hostingových služeb oznamujeme  zapojení dalšího zpracovatele. Je jím společnost Amazon Web Services EMEA SARL, IČO 09049266. Zpracování spočívá ve využití služby AWS S3 pro uložení souborů (dokumenty, obrázky) a jejich zálohování. Data neopustí EU a budou uložena v datových centrech ve Frankfurtu nad Mohanem a Stockholmu. Migrace dat od stávajícího zpracovatele (datové centrum VSHosting) proběhla v listopadu/prosinci 2022.

8.2.2022 - V souladu s kapitolou "Zpracování osobních údajů" ve Smlouvě o poskytování hostingových služeb oznamujeme  zapojení dalšího zpracovatele. Je jím společnost 
Master Internet, s.r.o.,  IČO 26277557. U této společnosti pronajímáme hardware v datových centrech v Praze a Brně. Na pronajatých serverech provozujeme ve vlastní režii cloudové řešení KEO4. Migraci prvních zákazníků ze stávající infrastruktury u společnosti VSHosting plánujeme na březen/duben 2023. Po otestování přesuneme do datových center společnosti Master všechny zákazníky využívající KEO4 v cloudu. Koncový uživatel by tento přesun neměl zaznamenat, proběhne bezvýpadkově a na klietských stanicích nebude třeba žádná úprava konfigurace.