ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

17. 3. 2022

Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení

Ministerstvo financí zveřejnilo 2. 3. 2022 postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Odkaz na metodický pokyn najdete zde.

8. 3. 2022

Navýšení normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka pro rok 2022

Jak jsme Vás již informovali v předchozích článcích, dne 28. 1. 2022 nabyl účinnosti Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se dodatečně navýšily normativní náklady na bydlení pro rok 2022. V souvislosti s tímto zákonem se objevily protichůdné názory, zda se zvýšené normativní náklady týkají i exekučních srážek ze mzdy, nebo jen nároku na příspěvek na bydlení.

Ukaž více

8. 3. 2022

Informace pro školy ohledně mzdových prostředků za aktivity v rámci Národního plánu doučování

Z oddělení statistického výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla v posledních dnech rozeslána informace ohledně mzdových prostředků vyplácených za aktivity v rámci Národního plánu doučování (realizovaných od ledna do srpna 2022). Dle těchto informací mají být tyto aktivity zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a financovány budou z fondu Národního plánu obnovy, který nepatří mezi fondy ESF. Proto mají ve výkaze P1-04 figurovat pouze v oddílech V a I (a to konkrétně v řádcích 0121, 0128, 0514, 0515).

Aby se promítlo do požadovaných řádků, je třeba v programu KEO4 u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), které se budou vztahovat k Národnímu plánu doučování, nastavit zdroj peněz "Ostatní zdroje".

8. 3. 2022

Prominutí místních poplatků

Dne 4. 3. 2022 vydalo Ministerstvo financí ČR na svých stránkách informace, jak řešit poplatkovou povinnost u vzrůstajícího počtu uprchlíků do České republiky v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině.

Ukaž více

17. 2. 2022

Nejasnosti kolem nezabavitelné částky pro rok 2022

Dne 7. 2. 2022 byla zveřejněna aktualizace programu KEO4 Mzdy, která obsahovala navýšení normativních nákladů na bydlení (a potažmo nezabavitelné částky na osobu povinného a vyživovaných osob pro účely srážek ze mzdy). Od té doby se na nás obracíte s dotazy, jestli byla tato úprava správná a jestli opravdu má mít dodatečné navýšení normativních nákladů zákonem č. 17/2022 Sb. vliv na výpočet nezabavitelné částky. Pravdou totiž je, že některé dostupné zdroje uvádějí, že navýšení se týká pouze stanovení nároku na příspěvek na bydlení nikoli srážek ze mzdy.

Ukaž více

15. 2. 2022

V programu KEO4 Mzdy můžete nyní přímo využívat službu "Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN)"

Již od verze KEO4 Mzdy 1.9.4 můžete v programu využívat službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Díky této službě můžete přímo z programu žádat a následně načítat odpovědi z ČSSZ ohledně vzniku, trvání, změny a zániku dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců.

Ukaž více

10. 2. 2022

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

• Od 11. 02. 2022, od 19:00 hodin - do 13. 02. 2022, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz