ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

27. 10. 2021

Prominutí DPH na energie - typ daně "800"

Doplnění ke článku Prominutí DPH na energie - modul KEO4 Příjmové agendy:

Uživatelé, kteří platby za některou z těchto energií vybírají, musí v programu KEO4 Příjmové agendy provést u daných položek změnu sazby DPH (z 21 % DPH na 0 % DPH), a to jak v číselníku Ceník a v jednotlivých povinnostech, tak i u již vytvořených neuhrazených záloh na listopad a prosinec 2021. U energií s nulovou sazbou v listopadu a prosinci byste měli vybrat typ daně "800" a ten zajistí, že se to dostane do daňového přiznání na řádek č. 26.

Podrobný návod jak toto provést v programu KEO4 Příjmové agendy najdete v dokumentaci.

26. 10. 2021

Kontrola a úprava AU transferů v modulu KEO4 Majetek

V souvislosti s rozšířenými možnostmi zaúčtování odpisů a rozpuštění transferů, které jsme v minulých verzích programu KEO4 Majetek přinesli, připomínáme, že je vhodné zkontrolovat a případně upravit analytické účty pro rozpouštění transferů.

Ukaž více

29. 9. 2021

Dva dny placeného volna za očkování proti covid-19

Zaměstnanci státních orgánů a institucí mají v letošním roce nárok na dva dny placeného volna v případě, že absolvovali (nebo do konce roku absolvují) očkování proti covid-19. Vláda může zajistit volno jen zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelem je stát, resp. organizační složka státu. V případě samosprávy a podnikatelské sféry to lze nařídit pouze změnou zákona (ke které však nedošlo). Proto se v případě těchto subjektů týká pouze o doporučení vlády a organizace si mohou o benefitu rozhodnout samy.

Ukaž více

18. 9. 2021

Konec odstávky hostovaných serverů KEO4

Servisní odstávka hostovaných serverů KEO4, kterou jsme spustili v pátek 17.9.2021 ve 20:00 hod. byla ukončena. Nyní je již možné s programem KEO4 normálně pracovat.

8. 9. 2021

Změny v obecně závazných vyhláškách obce pro rok 2022

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, která vstoupila v platnost 1. 1. 2021, a která přinesla změny u poplatku za odpad, bude nutné pro rok 2022 vydat nové obecně závazné vyhlášky obce tak, aby byly v platnosti od 1. 1. 2022 a správně v nich specifikovat typ, název i správu poplatku za komunální odpad dle platné legislativy.Ukaž více

12. 8. 2021

Odstávka hostovaných serverů

Vyhlašujeme plánovanou odstávku serverů KEO4 za účelem bezpečnostní aktualizace databázových serverů:

od pátku 13.8.2021 22:00 hod. do soboty 14.8.2021 06:00 hod.


Děkujeme za pochopení.

10. 8. 2021

Účast zaměstnanců na dětských táborech a sportovních soustředěních

Uvolňování zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění je upraveno zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a jeho novelou, zákonem č. 285/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021. Tento zákon posuzuje účast zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních jako překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Těmto zaměstnancům náleží pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, maximálně však po dobu tří týdnů v kalendářním roce (pokud tomu na straně zaměstnavatele nebrání vážné provozní důvody).

Novinkou roku 2021 je nárok na náhradu mzdy v délce jednoho týdne v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.

Ukaž více