ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

20. 6. 2022

Ukončení podpory

Chtěli bychom informovat, že k 31. 12. 2022 ukončíme podporu produktů: KEO-X Evidence obyvatel, KEO-X Vidimace a legalizace a KEO-X Evidence smluv.  K dispozici jsou nové programy z řady KEO4. Nahrazení stávajících řešení naplánujte včas s obchodním zástupcem.

26. 4. 2022

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byly dne 21. 3. 2022 publikovány ve Sbírce zákonů ČR dva nové zákony (č. 65/2022 Sb. a 66/2022 Sb., tzv. „Lex Ukrajina“), na jejichž základě je v současné době poskytována občanům Ukrajiny dočasná ochrana. Tato dočasná ochrana je udělována formou vízového štítku, který je vlepován přímo do cestovního pasu žadatele.

Ukaž více

26. 4. 2022

Vyřazení některých kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů

Upozorňujeme, že dojde k vyřazení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace a čipová karta Crypto Java Card z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU QSCD) k datu 31. 12. 2022 a následně token eToken 5110 CC (840) a čipová karta ID Prime MD840 k datu 30. 09. 2023.

K uvedenému datu budou zneplatněny všechny kvalifikované certifikáty uložené na zmíněných prostředcích a bude třeba zakoupit nový kvalifikovaný prostředek.

Ukaž více

22. 4. 2022

Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů (např. EKO-KOM)

Dne 23. 3. 2022 byl na Koordinačním výboru KDP a GFŘ projednán příspěvek, který se týká problematiky fakturace na společnosti, jako jsou např. EKO-KOM.

Ve stanovisku GFŘ je uvedeno, že poskytnutí služby obcí autorizované obalové společnosti v souvislosti se zákonem o obalech a výrobcům na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností, není výkonem veřejné správy a obce se proto při výkonu této činnosti považují za osoby povinné k dani. To znamená, že fakturace by měla probíhat s DPH.

Na stránkách Finanční správy ČR je k dispozici Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 3. 2022.

1. 4. 2022

FormFiller - nová verze

Dozvěděli jsme se, že Software 602 vydali novou verzi FormFilleru (4.80.70.22.0304) pro provádění konverzí.

Aktualizace se sama nenabídne, ani spuštěním kontroly verzí. Verzi stáhnete zdehttps://www.602.cz/formfiller. Při první konverzi je třeba nastavit uživatele webových služeb (jméno a heslo). Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte obchodního zástupce nebo naši zákaznickou podporu.

31. 3. 2022

Změny v ohlašovacích povinnostech zaměstnavatelů vůči OSSZ od 1. 4. 2022

Novelou zákona o zaměstnanosti (zákon č. 248/2021 Sb.) se s účinností od 1. dubna 2022 rozšiřují údaje, které musí zaměstnavatel předávat při skončení pracovního poměru zaměstnance (resp. při jeho odhlášení z nemocenského pojištění) České správě sociálního zabezpečení. Jedná se o údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, konkrétně:

Ukaž více