ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

16. 12. 2021

Prohlášení ke kritické zranitelnosti Log4shell

V závěru minulého týdne oznámili bezpečností experti, že s Java knihovnou Log4j je spojena kritická zranitelnost, ohrožující po celém světě služby, které jsou dostupné z internetu. Prověřili jsme jednak všechny aplikace, které vyvíjíme (KEO4, KEO-W, KEO-X aj.) a jednak aplikace, které nám slouží k servisním činnostem (např. monitoring). U našich aplikací buď zmíněnou knihovnu nepoužíváme (KEO4), nebo je ve verzi, která není popsaným problémem dotčena (KEOW, KEO-X). U aplikací, které používáme pro svoji práci, jsme provedli doporučené kroky a upgrade na verze, které mají chybu opravenou. Zaznamenali jsme několik pokusů o zneužití této zranitelnosti, ale ty nebyly provedeny na našich produkčních serverech a řádně jsme je prověřili - všechny narazily buď na neexistenci knihovny nebo na zabezpečení Java aplikace.

13. 12. 2021

Mimořádný příspěvek ke karanténě (tzv. "izolačka") - Aktualizováno (13. 12. 2021)

Dne 19. 11. 2021 vláda schválila návrh na opětovné zavedení mimořádného příspěvku při karanténě a izolaci (tzv. "izolačky"). Příspěvek ve výši maximálně 370 Kč by měl příslušet zaměstnancům u karantén (a izolací), které byly nařízeny po 30. listopadu 2021 a měl by být vyplácen nejdéle do 28. 2. 2022. V tomto znění byl návrh schválen Poslaneckou sněmovnou a předložen Senátu ČR (projednání tisku je v plánu po 15. 12. 2021). Dokud nebude znovuzavedení tohoto příspěvku zveřejněno ve Sbírce zákonů, není možné ho vyplácet (proto zatím ani není možnost ho v programu KEO4 Mzdy zadat). Legislativní proces bedlivě sledujeme. Kromě úpravy programu opět počítáme i s vydáním manuálu, jak postupovat v konkrétních případech karantény (izolace) a při následné úpravě odvodů sociálního pojištění. Sledujte novinky na našem webu nebo v Rozcestníku programu KEO4.

8. 12. 2021

Změna v položkách rozpočtové skladby pro místní poplatky od 1. 1. 2022

Podle Vyhlášky č. 412/2021 Sb. se ruší položka "1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů" a od 1. 1. 2022 ji již nebude možné ve finančních výkazech používat.

S účinností od 1. 1. 2022 tuto položku nahrazuje položka "1345 -  Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci".

Dle doporučení ministerstva financí by pro dobíhající platby za poplatek za odpad (předepsané do 31. 12. 2021) měla být použita položka 1349 – Příjem ze zrušených místních poplatků.

Přečtěte si návod, jaké úpravy provést v KEO4 Příjmové agendy: Úprava v KEO4 Příjmové agendy.

4. 11. 2021

Příprava poplatků za odpad od 1. 1. 2022

Pomalu nastává čas, kdy v nové obecně závazné vyhlášce obce, vydané na základě novely zákona o místních poplatcích, stanovíte, pomocí kterého z nových typů poplatků za odpad budete od 1. 1. 2022 odpady vaší obce spravovat.

Ukaž více

3. 11. 2021

Prominutí DPH u elektrické energie a plynu

Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství vydalo informace v souvislosti s prominutím DPH u elektrické energie a plynu na období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. V článku uvádíme pokyny v souvislosti s evidencí dokladů v programu KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy.

Ukaž více

3. 11. 2021

Plány odstávek IISSP dle MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Ukaž více

1. 11. 2021

Milostivé léto

Na základě novely exekučního řádu mají lidé, kteří dluží veřejnoprávnímu subjektu (státu, obci...), možnost v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, splatit původní dluh a ukončit tak exekuci vedenou proti nim.

Důležitou a málo zmiňovanou podmínkou ale je, že dluh musí být vymáhán soudním exekutorem. Z toho vyplývá, že „milostivé léto“ se netýká exekucí, které vedete jako obec sami. Tyto exekuce vedete na základě daňového řádu a toho se toto ustanovení netýká.