ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

2. 4. 2023

Ceny za služby

Po více než 10 letech jsme přistoupili ke zvýšení cen za služby. Od 1. 4. 2023 bude vzdálená pomoc účtována sazbou 400 Kč/15 min. Další ceny za služby najdete v ceníku. Děkujeme za pochopení.

27. 3. 2023

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

S účinností od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé za vyjmenovaný okruh zaměstnanců (při splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Výše slevy činí 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je uplatněna. Bližší informace ohledně podmínek poskytnutí slev, povinných ohlašovacích povinností, včetně postupů v programu KEO4 naleznete v této metodice.

27. 3. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním cizinců s dočasnou ochranou

V nejbližších dnech by měla ve Sbírce zákonů vyjít novela zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Na základě této novely by měly s účinností od 1.4.2023 zaměstnavatelé hlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově tak bude povinnost nahlásit nástup zaměstnanců (v pracovním poměru, činných na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti) České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, jestli u nich vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány tak nově budou i dosud nepojištěné osoby.

27. 3. 2023

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. 3. 2023 z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.

Ukaž více

22. 2. 2023

Nedostupnost základních registrů z KEO4

7:00 Identifikovali jsme problém při ověřování v základních registrech.

10:28 Problém byl ze strany SZR vyřešen a ověřování je již funkční.

Děkujeme za pochopení.

3. 2. 2023

Upgrade programu ALIS-PVS, služby PVPOJ23 a OZUSPOJ pro ČSSZ

Letos, po více než třech letech, jsme vydali placený upgrade (ALIS-PVS verze 7.00), který bude zahrnovat nové služby Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (PVPOJ23) a Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ).

AKTUALIZACE: upgrade ALIS-PVS 7.00 a aktualizace KEO4 byly zveřejněny 2. 2. 2023 večer.

Upgrade můžete objednat pomocí tohoto formuláře.

19. 1. 2023

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).