ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

15. 8. 2023

Podvržený e-mail (phishing)

Vážení zákazníci,

upozorňujeme na útok vedený z e-mailové adresy sales@a-ccv.asia, který se tváří jako e-mail zaslaný z Alisu s tímto textem:

"Vážený zákazníku distrib,

Kvůli chybě v konfiguraci IMAP/POP pro distrib@alis.cz čekají některé příchozí zprávy na našem poštovním serveru.Chcete-li se vyhnout promeškaní důležitých zpráv, KLIKNĚTE ZDE a přihlaste se k serveru alis.cz, abyste tuto chybu automaticky opravili a stáhli čekající zprávy.

Poznámka: E-maily v karanténě budou po 7 dnech trvale odstraněny, aby se uvolnilo místo na serveru.

Děkuji,
alis.cz Podpůrný tým"

V žádném případě neklikejte na žádný odkaz v tomto e-mailu a e-mail smažte. Jedná se o útok typu phising.

 

28. 6. 2023

Vykazování DPH u nájmu hrobových míst a zápočet nájmu hrobových míst do obratu u neplátců DPH

Od 1. 4. 2023 je povinnost DPH u nájmu hrobových míst vykazovat v daňovém přiznání na řádku 50. To znamená u tohoto plnění používat typ daně 856 (osvobozené plnění).

U neplátce DPH je nutné zahrnout nájem hrobových míst do obratu. Pokud účetní jednotka časově rozlišuje nájem přijatý například 10 let dopředu, tak je nutné přičíst do obratu část, která byla zaúčtovaná na časové rozlišení, tzn. do obratu je nutné započíst celou přijatou částku.

27. 6. 2023

Nová legislativa ve spisové službě

1. července nezačínají jen prázdniny, ale také nabývá  účinnosti novela Vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (vyhlášky) spolu s Národním standardem pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS). Není třeba podléhat panice, protože veřejnoprávní původci jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu se změnami vyhlášky do 31. 12. 2025. Na úpravách programu pracujeme a budeme je vydávat postupně.

Ukaž více

26. 6. 2023

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Dne 7. 6. 2023 podepsal prezident republiky zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů „Daňové milostivé léto 2023“, zákon č. 182/2023 Sb.
V rámci tohoto zákona budou moci všechny fyzické osoby požádat o mimořádné odpuštění příslušenství i o odpuštění některých nedoplatků.
Jedná se o zákon s dělenou účinností, což v tomto případě znamená, že zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, ale v případě obcí, nabývá účinnosti teprve dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. To znamená, že nedoplatky na místních poplatcích nebo jejich příslušenství se pro účely tohoto zákona, tedy předmětem odpuštění, stávají daní pouze v případě, pokud o přijetí tohoto zákona rozhodne svým usnesením zastupitelstvo dané obce, a to nejpozději do 30. září 2023 (§ 2 odst. 3 písm. a), a tuto skutečnost zveřejní.

Ukaž více

22. 6. 2023

Jmenný rejstřík ve Spisové službě

Nová verze spisové služby přinesla významnou změnu v evidenci subjektů. Nově se evidence subjektů bude nazývat Jmenný rejstřík (dříve Adresář). Nejde jen o změnu názvu, ale podstatně se mění i pojetí práce se subjekty. Hlavním důvodem pro změnu jsou legislativní požadavky vycházející ze zákona o archivnictví a spisové službě, vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, NSESSS (Národní standard pro elektronický systém spisové služby) a jejich novel.

Ukaž více

31. 5. 2023

Elektronické inventury - nová verze mobilní aplikace

K programu KEO4 Majetek nabízíme aplikaci pro mobilní zařízení se systémem Android, pomocí níž můžete pohodlně provádět elektronické inventury. Nyní je v obchodu Google Play zveřejněna nová verze této aplikace (hledejte "KEO4"), která nově kromě čtení QR kódů umí i čárové kódy. 

30. 5. 2023

Konec podpory KEO4 pro 32 bitové operační systémy

S půlročním předstihem jsme přidali do KEO4 kontrolu pro zastaralé 32 bitové operační systémy Windows. Těm, kteří používají informační systém KEO4 na těchto systémech, nyní program hlásí upozornění, že ke dni 31. 10. 2023 ukončíme podporu pro 32 bitové operační systémy, a že po tomto datu již nebude možné KEO4 na tomto systému spustit.

Komu se hláška zobrazuje, má půl roku na to přeinstalovat operační systém Windows (resp. vyměnit celý počítač) na 64 bitovou verzi.

Pro více informací můžete kontaktovat našeho obchodního zástupce nebo naši technickou podporu.

20. 4. 2023

Nové termíny školení

Vypsali jsme nové termíny školení našich modulů. Školení budou probíhat ve formě webinářů.

Přihlásit se můžete zde.

13. 4. 2023

Odstávka hostovaných serverů

Večer v sobotu 15. 4. 2023 od 18:00 do 18:30 dojde k plánované odstávce KEO4 za účelem výměny certifikátu.

Děkujeme za pochopení.