ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

16. 11. 2022

Ukončení používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a Kompozitních služeb k 31. 12. 2022

Správa základních registrů rozesílá dopisy, že k 31. 12. 2022 dojde k ukončení možnosti používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a kompozitních služeb. A že dle jejich monitoringu služby stále využíváte.

O této situaci víme. Služby E162 a E163 vůbec KEO4 nevyužívá. Služby ROS (Registr osob) E20 a E22 KEO4 využívá a budou v KEO4 nahrazeny novými službami v aktualizaci KEO4, která vyjde do konce listopadu 2022.

Program KEO-X tyto služby vůbec nevyužívá.

Na výzvu tedy nemusíte reagovat.

17. 10. 2022

Podzimní pracovní setkání regionálních obchodních partnerů

Ve dnech 19. až 21. října proběhne podzimní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Předem proto upozorňujeme na to, že dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena.

Děkujeme za pochopení.

27. 9. 2022

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy v roce 2022

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, jsme na našich stránkách zveřejnili novou metodiku ohledně odměňování členů okrskových volebních komisí.

Aktuální informace ohledně správy obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů byly zpracovány Ministerstvem vnitra ČR a zveřejněny v metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků s označením 6.3.

22. 6. 2022

Evidence mimořádných událostí od 1. 7. 2022 v účetnictví

Dne 1. 7. 2022 nabyde účinnosti vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtu dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem úpravy je vykazování příjmů a výdajů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.

Ukaž více

22. 6. 2022

e-Legalizace

Množí se dotazy ohledně ověřování elektronických podpisů na elektronických dokumentech (e-Legalizace), který zavádí zákon 21/2006 Sb. od 1. 7. 2022.

Ukaž více