ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
26. 3. 2024

Dohody konané mimo pracovní poměr u dobrovolných hasičů

Dnem 22. 3. 2024 nabyl své účinnosti zákon č. 54/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V souvislosti se zpracováním mezd je tato novela zásadní pro obce, které uzavírají dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) se členy dobrovolných jednotek požární ochrany.

Do zákona o požární ochraně totiž byla pod § 69c vložena výjimka, na základě které není zaměstnavatel povinen rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu, pokud je činnost členů dobrovolných jednotek požární ochrany v souvislosti se zásahem vykonávána na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.