ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
26. 3. 2024

Osobní daňový účet

Na začátku ledna vydalo Ministerstvo financí  Metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích, která poskytuje výklad novinek z poslední novely zákona. 

Jedním z témat, kterému se tato metodika věnuje, je osobní daňový účet (ODÚ), pro který Ministerstvo financí použilo název osobní poplatkový účet. Náležitosti a způsob vedení osobního daňového účtu upravuje § 149 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osobní daňový účet vedete jako správce poplatku pro jednotlivé daňové subjekty (poplatníky), odděleně za každý typ příjmů a na žádost poplatníka tisknete.

Osobní daňový účet v KEO4 Příjmové agendy

Osobní daňový účet se tiskne pouze pro předpisy poplatkových povinností. Najdete jej v nabídce Poplatníci v horní nástrojové liště.

Nově byl do tisku osobního daňového účtu přidán  sloupec Vyměření předpisem. V tomto sloupci se  tiskne datum předepsání nedoplatku do evidence poplatků bez vydání rozhodnutí. Jedná se o předpisy, které byly uhrazeny před uplynutím data splatnosti nebo byly uhrazeny až po datu splatnosti, ale ještě před vyměřením nedoplatku platebním výměrem či hromadným předpisným seznamem.

Velmi nás těší, že osobní daňový účet Příjmových agend KEO4 obstál na jedničku a byl pochválen i krajským úřadem.