ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 3. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním cizinců s dočasnou ochranou

V nejbližších dnech by měla ve Sbírce zákonů vyjít novela zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Na základě této novely by měly s účinností od 1.4.2023 zaměstnavatelé hlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově tak bude povinnost nahlásit nástup zaměstnanců (v pracovním poměru, činných na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti) České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, jestli u nich vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány tak nově budou i dosud nepojištěné osoby.