ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 3. 2023

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

S účinností od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé za vyjmenovaný okruh zaměstnanců (při splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Výše slevy činí 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je uplatněna. Bližší informace ohledně podmínek poskytnutí slev, povinných ohlašovacích povinností, včetně postupů v programu KEO4 naleznete v této metodice.