ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 3. 2023

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. 3. 2023 z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.

Současně se k tomuto datu ruší: „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005“ a „Informace MF č. j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.“

Vice v informaci GFŘ.