ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 6. 2022

Evidence mimořádných událostí od 1. 7. 2022 v účetnictví

Dne 1. 7. 2022 nabyde účinnosti vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtu dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem úpravy je vykazování příjmů a výdajů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.

KEO4 Účetnictví

Pro vykazování příjmů a výdajů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu bude doplněn do KEO4 Účetnictví nový údaj "MU" (mimořádné události) do deníku, zaúčtování, přípravy platby, automatických operací, ceníků atd. Pokud používáte vlastní pohled a potřebujete nový údaj zobrazit, tak je nutné tento pohled upravit. Zároveň bude distribuován nový číselník Mimořádné události, který bude mít zatím pouze jednu položku 01 – Pomoc Ukrajině.

O změnách v jednotlivých aktualizacích KEO4 budeme informovat v novinkách.

Označení příjmů a výdajů bude možné použít poprvé od 1. 7. 2022. Výdaje a příjmy před tímto datem se nesmí údajem MU označit.

FIN 2-12 M

Byla rozdělena část X. na část X.a a X.b. Poprvé se tyto části vykáží za období červenec a srpen roku 2022, tzn. v září 2022.

Nové části FIN 2-12 M:

X.a - Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.
X.b - Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.

MF ČR

  • Vyhláška č. 160/2022 Sb. byla zveřejněna v částce 75/2022 Sb. dne 22. 6. 2022.
  • Mimořádné události s jejich čísly, názvy a platností budou vyhlašovány a zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí.
  • Bude upraven Metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.