ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 6. 2022

e-Legalizace

Množí se dotazy ohledně ověřování elektronických podpisů na elektronických dokumentech (e-Legalizace), který zavádí zákon 21/2006 Sb. od 1. 7. 2022.

Ověřování bude probíhat v aplikaci CzechPOINT. Žadatel nahraje elektronický dokument do Úschovny CzechPOINT a osobně se dostaví na pracoviště CzechPOINT, kde prohlásí podpis na dokumentu za vlastní. Ověřující osoba zpracuje ověření v CzechPOINT - výsledkem bude připojení ověřovací doložky k dokumentu. Žadatel si nechá dokument s doložkou poslat do datové schránky nebo do Úschovny. Ověřující osoba zapíše ověření do ověřující knihy. 

Pouze s posledním bodem tohoto procesu vám pomůže program KEO4, který bude umět vytisknout štítek o provedené e-Legalizaci do ověřovací knihy.

Dopis MV (7. 3. 2022) INFORMACE Č. 4/2022 Provádění legalizace elektronického podpisu na elektronickém dokumentu