ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 1. 2023

KEO4 1.11.1 – Účetnictví

 • Subjekty (partneři, dodavatelé a odběratelé na dokladech) jsme vyčlenili z modulu Adresář a nově jsou subjekty přímo v modulu Účetnictví (nabídka Subjekty).
 • Přidali jsme novou sestavu UC505 Stavy majetkových účtů. Tato sestava zpracuje a porovná data z modulu Majetek a data z modulu Účetnictví.
 • Přidali jsme novou sestavu UR017 Plnění rozpočtu podrobného včetně alokace rozpočtu.
 • Rozpočtové sestavy UR023, UR024 a UR031 – do pravého panelu jsme přidali tlačítko „Volitelné texty“. Když zde text vyplníte, vytiskne se v sestavě na konci sestavy.
 • Přidali jsme nový parametr, kterým si můžete nastavit zamykání pokladních dokladů hned po jejich pořízení.
  • Tato možnost zajistí, aby nebylo možné měnit již vydané pokladní doklady. Pro odblokování uzamčených pokladních dokladů je zapotřebí osoba, která má příslušná práva.
  • Parametr, který zapíná tento režim najdete v nabídce Číselníky / Základní / Pokladny – Detail – „Zamykat pokladní doklady po pořízení“.
  • Pokud si tento režim na pokladně zapnete, nastavte práva pro pracovní místo, které bude moct upravovat pokladní doklad i po jeho zamčení (Číselníky / Základní / Dokladové řady – Detail – na záložce Práva přidejte pro pracovní místo „Editace zamčených pokladních dokladů“). Pracovní místo, které toto právo na dokladové řadě pro pokladnu nemá, bude moct pokladní doklady jen pořizovat a po jejich pořízení už je nebude moci upravovat.
 • Rozpočtové sestavy UR006 Rozpočtové změny s důvodovou zprávou a UR007 Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M – do pravého panelu jsme přidali možnost vybrat si, jestli si přejete na sestavě očíslovat všechny změny položek, či jako dosud číslovat jen změny s poznámkou.
 • Sestava UC019 Inventurní soupis – do pravého panelu (dolů) jsme přidali zatržítko „Odstránkovat dle součtování“, abyste si mohli nastavit, když potřebujete, aby každý účet začínal na nové stránce.
 • DPH / §78 Úprava odpočtu daně – doplnili jsme automatické výpočty při pořízení a přidali jsme novou sestavu UC045 Úprava odpočtu daně (tlačítko Tisk podkladů pro daňové přiznání).
 • Vydané faktury – přidali jsme možnost odeslat faktury do modulu Spisová služba hromadně. V seznamu vydaných faktur označte doklady a v nástrojové liště najdete tlačítko „Spisová služba“.
 • Objednávky – do detailu objednávky jsme přidali novou záložku „Ostatní dokumenty“ pro připojení jiných souborů, než je dokument objednávky. Pomocí tlačítka Nový si můžete přidat k objednávce libovolný soubor z disku, nebo ho rovnou naskenovat.
 • Objednávky – zamítnutou žádost o schválení nyní musíte potvrdit tlačítkem „Akceptovat zamítnutí“. Poté lze objednávku případně upravit a vystavit novou žádost.
 • Detail dokladu / záložka Příprava platby – upravili jsme zobrazování sloupce Poznámka (vpravo dole u jednotlivých řádků připraveného zaúčtování platby), nyní je chování poznámky stejné jako na záložce Zaúčtování.
 • Do číselníku banky (Číselníky / Základní / Banky) na záložce „Počáteční stavy“ jsme přidali nový údaj „Počáteční stav pro infopanel“. Infopanel je panel, který se zobrazí po kliknutí na menu Banky v prostřední části obrazovky dole. Počáteční stav pro infopanel upravte v případě, že vám v lednovém výpisu přijde i prosincová transakce a nesouhlasí zůstatek infopanelu a zůstatek u bankovních výpisů.
 • Číselníky / Základní / Dokladové řady - upravili jsme akci „Nastavení práv“, která umožňuje jedné nebo více dokladovým řadám přiřadit práva. Nyní se na konci průvodce nastavením práv zobrazí výběr, zda chcete označeným dokladovým řadám vybraná práva přidat nebo přepsat práva původní.
 • Číselníky / Základní / Pokladny – Detail – na záložku Tisk jsme přidali druhé zatržítko „Přímý tisk na výchozí tiskárnu (bez zobrazení LibreOffice)“ (vlevo). Původní zatržítko (vpravo) funguje nadále pro tisk pokladních dokladů přes menu (kliknutí myší na nabídku) a nové zatržítko (vlevo) funguje pro tisk pomocí klávesové zkratky Ctrl+T.
 • V nabídkách E-maily / K odeslání a Odeslané nyní vidíte jen ty e-maily, které jste sami vytvořili/odeslali.