ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
6. 1. 2023

KEO-X - Matrika 2.09 (231422)

  • Na základě Vyhlášky č. 371/2022 Sb. byl upraven číselník matričních obvodů.
  • Byla provedena úprava formulářů statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12" ,"Hlášení o narození Obyv 2-12" a "Hlášení o úmrtí Obyv 3-12" pro rok 2023.