ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 1. 2023

KEO4 1.11.1 – Příjmové agendy

  • Povinnosti / Smluvní - v záložce „Položky“ je akce pro ukončení a vytváření nových položek „Akce / Vytvořit potomky (ukončit a vytvořit nové)“. Nově jsme sem přidali možnost upravit Cenu/mj o procento. Tuto možnost využijete tam, kde má např. obec s nájemníky uzavřenou nájemní smlouvu s inflační doložkou. Z ceníku si vyberte ceníkovou položku, kterou budete upravovat, vyplňte „Datum vzniku“, od kterého bude nová cena platit, a v poli „Cenu/mj upravit o“ zadejte procento, o které se má cena upravit (zvýšit, snížit).
  • V nabídce Parametry v kapitole „Webové služby katastru nemovitostí“ může uživatel s právem „Správce“ nastavit či změnit uživatelské jméno a heslo pro přihlašování se k webovým službám dálkového přístupu katastru nemovitostí, které jsou nezbytné pro načítání vlastnictví u objektů stažených ze souboru VFK.
  • V nabídce „Evidence psů“ přes tlačítko „Tisk“ lze nově tisknout i kartu psa.
  • Kontrola při akci „Zaúčtování / Příprava zaúčtování / Nový“ nově zobrazí a nedovolí zaúčtovat předpisy, které nemají žádnou položku.
  • U některých likvidací došlo ke změně názvu nabídky. Likvidace „Podrozvaha“ je teď „Zařazení na podrozvahu“ a likvidace „Vyřazení z podrozvahy“ je nově „Vyřazení z podrozvahy (prekluze)“.
  • V nabídce „Předpisy“ si nově můžete přidat sloupec „Dokumenty“, ve kterém je ikonou sponky označen předpis, u kterého máte uložený dokument.
  • Přidali jsme novou kontrolu na duplicitu VS při ručním pořízení nové povinnosti. Pokud je zadán VS, který již existuje u jiné povinnosti jiného poplatníka, program vás na to upozorní.
  • V nabídce „Poplatníci“ byla zrušena akce na hromadné vyhledání datové schránky poplatníků. U poplatníků přihlášeným k notifikacím ze Základních registrů se změny týkající se datové schránky zobrazí na kartě poplatníka automaticky. Zároveň datovou schránku můžete v okamžiku potřeby vyhledat či ověřit jak na kartě poplatníka, tak i v detailu upomínky, platebního výměru či exekuce.
  • Od 1. 1. 2023 byla zrušena akce „Doplnit dle EO (KEO-X)“.