ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
1. 9. 2022

KEO4 1.10.3 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.10.3 (1. 9. 2022), která obsahuje:

  • Úpravu číselníku stupnic platových tarifů. Na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení částek v příloze č. 1, a to s platností od 1. 9. 2022. Zaměstnancům zařazeným do této stupnice je třeba vystavit nové platové výměry s platností od 1. 9. 2022. Pořídit nové platové výměry lze i hromadně přes akci "Hromadná změna", která se nachází v nabídce "Platové výměry".