ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 8. 2022

KEO-X - Matrika 2.07 (221415)

  • Tisk Dotazníku k uzavření manželství - upraven tvar adresy TP muže a ženy + zvětšena kolonka pro bod 7.
  • Tisk Osvědčení pro uzavření církevního sňatku - upraven tvar adresy.