ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
26. 4. 2022

Vyřazení některých kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů

Upozorňujeme, že dojde k vyřazení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace a čipová karta Crypto Java Card z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU QSCD) k datu 31. 12. 2022 a následně token eToken 5110 CC (840) a čipová karta ID Prime MD840 k datu 30. 09. 2023.

K uvedenému datu budou zneplatněny všechny kvalifikované certifikáty uložené na zmíněných prostředcích a bude třeba zakoupit nový kvalifikovaný prostředek.

PostSignum na svých internetových stránkách informuje o tom, že připravuje úpravu systému (nejpozději od 1. 7. 2022), která umožní bezplatnou výměnu stávajícího kvalifikovaného certifikátu na nový kvalifikovaný prostředek, který bude vydán se stejnou dobou platnosti.

Více informací o končících platnostech kvalifikovaných prostředků naleznete na stránkách PostSignum.

Kromě informací o končících kvalifikovaných prostředcích si zde můžete ověřit platnost vašich tokenů dle sériových čísel.