ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
2. 10. 2023

Atestace spisových služeb

Co je to atestace eSSL?

Atestace zavedla novela archivního zákona. Jedná se o posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky zákona o archivnictví a spisové službě, vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Atestaci provádí Česká agentura pro standardizaci za úplatu.

Povinnost vést spisovou službu v atestovaném systému se týká všech veřejnoprávních původců podle §3 odst. 1 písm. a) až m) zákona č. 499/2004 sb. , a to od 1. ledna 2026

KEO4 Spisová služba

S atestací naší spisové služby počítáme a děláme vše pro to, aby proběhla úspěšně. Aktuálně pracujeme na úpravách programu dle nové legislativy a testovacích scénářů. Jedná se o poměrně velkou porci změn, které budeme zveřejňovat postupně.