ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 5. 2023

KEO4 1.12.2 – Spisová služba

  • Při uzavírání spisu se nyní kontroluje, že jsou všechny dokumenty s pevným křížovým odkazem vložené ve spisu. V případě konfliktu křížových odkazů není povoleno spis uzavřít.
  • V modulu Podatelna v evidenci dokumentů je nově k dispozici sloupeček s datem doručení.
  • V parametrech pracovního místa v modulu Referent si můžete zapnout upozorňování e-mailem na nové žádosti k vyvěšení na úřední desku.
  • Uživatel s právem správce SSL má v modulu Referent v nabídce Dokumenty organizace možnost vyřešit přes akci „Zobrazit spisy obsahující konflikt“ konflikty v křížových odkazech u spisů. Je možné takto hromadně zařadit chybějící dokumenty do uzavřených spisů. U spisů, které nelze vyřešit hromadně, si můžete zobrazit chybějící dokumenty. V případě, že to kontroly umožňují, máte k dispozici akci „Přeřadit k dokumentu s pevným křížovým odkazem“, která umožní vyřešit konflikty v pevných křížových odkazech.