ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 5. 2023

KEO4 1.12.2 – Majetek

Přidali jsme novou sestavu UC505 Stavy majetkových účtů. Tato sestava zpracuje a porovná data z modulu Majetek a data z modulu Účetnictví. Stejnou sestavu najdete také v modulu Účetnictví.