ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 10. 2022

KEO4 1.10.5 – Evidence obyvatel

  • Umožnili jsme vytisknout sestavu EO016 Statistka obyvatel i k jinému než k dnešnímu datu. Sestava se opírá o data přihlášení a ukončení trvalého pobytu. Sestava má pouze informativní charakter, zdrojem oficiálních údajů o počtech obyvatel k 1. 1. daného roku je Český statistický úřad.
  • Při ručním pořízení nové karty obyvatele jsme doplnili u údaje "Místo narození" našeptávač, který nabízí obce v České republice. Po výběru se automaticky doplní také okres narození.
  • V nabídce "Obyvatelé" jsme doplnili filtr, který umožní jednoduše vyfiltrovat pouze cizince (bez ohledu na typ pobytu) nebo naopak pouze obyvatele bez cizinců.
  • Na kartu archivního obyvatele jsme přidali tlačítko "Vyjmout z archivu" pro případy, kdy si uživatel ručně doplňuje obyvatele, který již v minulosti v obci trvalý pobyt měl. Pokud je tento obyvatel do evidence přidáván cestou přes výdej z ISEO, program kartu z archivu vytáhne automaticky. Stejně tak pro vytažení karty z archivu stačí odmazání data ukončení trvalého pobytu (a úprava data přihlášení k trvalému pobytu).
  • Přidali jsme kontrolu na tisk Výpisu ze stálého seznamu voličů. Pokud dva dny před volbami tisknete výpis, který byl vytvořen dříve než v toto datum (a nemusí tedy být aktuální), program vás na tuto skutečnost upozorní hláškou a umožní výpis před tiskem přegenerovat.