ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
19. 7. 2022

KEO4 1.10.2 – Mzdy

  • Na úrovni pracovního vztahu (Pracovní vztah / Stálá evidence / Zaúčtování) a výjimek v zaúčtování je nově možno zadat také údaj "MU - Mimořádná událost". Tento údaj bude nově součástí účetní věty organizací typu ÚSC, které budou účtovat o mimořádných událostech regionálního nebo celorepublikového významu s potenciálně významným dopadem na veřejný rozpočet (s platností od 1. 7. 2022 figuruje v oficiálním číselníku pro výkaz FIN 2-12 M" pouze hodnota "01 - Pomoc Ukrajině").