ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
16. 11. 2022

Ukončení používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a Kompozitních služeb k 31. 12. 2022

Správa základních registrů rozesílá dopisy, že k 31. 12. 2022 dojde k ukončení možnosti používání vybraných služeb ROS, RÚIAN a kompozitních služeb. A že dle jejich monitoringu služby stále využíváte.

O této situaci víme. Služby E162 a E163 vůbec KEO4 nevyužívá. Služby ROS (Registr osob) E20 a E22 KEO4 využívá a budou v KEO4 nahrazeny novými službami v aktualizaci KEO4, která vyjde do konce listopadu 2022.

Program KEO-X tyto služby vůbec nevyužívá.

Na výzvu tedy nemusíte reagovat.