ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 1. 2019

Nový balíček XSD č. 40 pro rok 2019

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 40 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 39.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 39:

1. CV5_ SchvalovaniUZ.xsd, iissp_common.xsd - nastavení povinností atributů popisujících přiložený soubor: nyní je povinné vyplnit název souboru a typ MIME (typ souboru) jednou z povolených hodnot pro soubory PDF, JPG a PNG ("application/pdf", "image/jpeg", "image/png").

2. iissp_statement.xsd - aktualizace seznamu měn podle normy ISO 4217.

Termíny aktivace:

  • Aktivace na prostředí pro testování třetích stran: 25. 1. 2019.
  • Aktivace na produktivním prostředí: 1. 2. 2019.

Systémy KEOW a KEO4 budou na tyto změny připraveny.