ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Metodiky — Účetnictví

Legislativa
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Platná legislativa

1.9.2013

Výkazy
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Roční výkaz Pomocný analytický přehled (rozšířený PAP)

22.5.2017

Roční výkaz Pomocný konsolidační přehled (PKP)

22.5.2017

Pomocný konsolidační záznam (PKZ)

22.5.2017

Příloha 2016 - popis naplňování

PLATNÉ

9.3.2016

Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

4.12.2015

Výkaz zisku a ztráty podnikatelů

1.9.2013

Výkaz rozvaha podnikatelů

1.9.2013

Výkaz Dluhová služba 2009 (ÚSC)

22.4.2009

Ostatní
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Pokladna - režim oddělených pokladen

16.1.2017

Roční účetní uzávěrka roku 2016

NOVÉ 2017

12.1.2017

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

PLATNÉ

21.3.2016

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

PLATNÉ

9.3.2016

Zrušení účtu 790

22.4.2015

Účtování na podrozvahových účtech

22.4.2015

DPH
Název Popis Posl. úprava Stáhnout

Zpracování kontrolního hlášení v KEO-W Účetnictví

18.2.2016

Kontrolní hlášení

4.1.2016

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a od 1. 4. 2015

22.4.2015

DPH - účtování DPH pro PO

3.10.2013

DPH - poslední zdaňovací období roku

12.8.2013

DPH - období zpracování

9.5.2013

DPH - režim přenesené povinnosti dle § 92a

26.1.2013

DPH - číselník finančních úřadů

Od roku 2013

23.1.2013

DPH - účtování a §92a (přen.daň.povinnost)

20.2.2012

DPH - došlé faktury a § 92a (přen.daň.povinnost)

15.2.2012