ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

24. 1. 2020

eNeschopenky a program KEO4 Mzdy

1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Cílem projektu je zjednodušení administrativy v procesech dočasné pracovní neschopnosti a zrychlení procesu výplaty dávek. Komunikace mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) týkající se dočasných pracovních neschopností tak nově probíhá výhradně v elektronické podobě. Změna se vztahuje pouze na pracovní neschopnosti uznané lékařem po 1.1.2020 a netýká se jiných dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství...). Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má nově pouze tři díly. První díl s vyznačením vzniku pracovní neschopnosti a třetí díl s ukončením pracovní neschopnosti posílá lékař na ČSSZ elektronicky. Papírovou podobu má pouze díl druhý - "Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce", který předá lékař zaměstnanci.

Ukaž více

22. 1. 2020

Proč je vhodné používat program pro spisovou službu

I když organizace vede spisovou službu v listinné podobě

I v případě vedení SSL v listinné podobě musí původce zajistit příjem elektronických dokumentů a také jejich odesílání do datových schránek adresátů, pokud mají datovou schránku zřízenou.

Při této elektronické komunikaci musí zajistit úkony, které požaduje legislativa.

Které úkony to jsou?

Ukaž více

21. 1. 2020

Další úspěch v oblasti dodržování standardů eIDAS

Úspěšným absolvováním mezinárodních testů Evropského ústavu pro telekomunikační normy ETSI jsme si opět potvrdili, že umíme podepisovat i ověřovat podpisy dle nejnovějších standardů nařízení eIDAS a naše řešení je kompatibilní napříč Evropskou unií.

Ukaž více

16. 12. 2019

Nové stupnice platových tarifů, navýšení odměn zastupitelů, eNeschopenka

V první řadě upozorňujeme na nutnost pořízení nových platových výměrů platných od 1.1.2020, a to na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Kromě navýšení částek došlo nařízením ke zrušení původní přílohy č. 1 a přečíslování zbývajících příloh. Příloha 1 tak bude od 1. 1. 2020 platit jak pro základní platové tarify, tak pro úředníky. Pedagogičtí zaměstnanci nově spadají do přílohy číslo 4. V této souvislosti připomínáme funkci "Hromadná změna", kterou naleznete přímo nad seznamem platových výměrů a umožní vám hromadně přesouvat platové výměry z původních příloh na stupnice platné od 1. ledna 2020.

Ukaž více

13. 12. 2019

Provoz linky zákaznické podpory o svátcích

Vzhledem k čerpání dovolených omezujeme provoz na lince zákaznické podpory takto:

23. 12. v provozu 8:00 - 12:00 h

27. 12. v provozu 8:00 - 15:30 h

30. 12. v provozu 8:00 - 15:30 h

31.12.  mimo provoz

Děkujeme za pochopení.

12. 12. 2019

Navýšení odměn u zastupitelů

Dne 9. 12. 2019 byla vládou projednána a schválena novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Oproti nepřesným informacím, které byly publikovány v médiích (avizováno navýšení o 7,5%) bylo projednáno a schváleno navýšení odměn pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků o 10%, a to s účinností od 1. ledna 2020. K aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC bylo vydáno metodické doporučení.

U uvolněných členů zastupitelstev, u kterých dochází k navýšení odměn automaticky, pořiďte nové odměny s platností od 1. 1. 2020. Případné navýšení odměn u neuvolněných zastupitelů již závisí na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí.