ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

10. 7. 2019

KEO4 Příjmové agendy - videoškolení

Začali jsme zveřejňovat první videoškolení pro nový program KEO4 Příjmové agendy.

K videoškolením se dostaneme přímo z programu KEO4 - v hlavní nabídce KEO4 vyberte menu "Videoškolení".

24. 6. 2019

Základní registry - migrace ISZR do CMS2 - naše aplikace jsou připraveny

Správci agendových informačních systémů využívající dat ze základních registrů dostali dopis ze Správy základních registrů.

Tento dopis "Migrace internetových rozhraní ISZR do CMS2" informuje o změně směrování vnějšího rozhraní pro přístup k základním registrům z internetu na nové IP adresy od 2. července 2019.

Naše systémy ALIS jsou na tuto změnu připraveny a přesměrování proběhne zcela automaticky.

18. 6. 2019

KEO4 - novinky v DPH po novele o DPH platné od 1. 4. 2019

Aktualizace 1.5.15 ze dne 4. 6. 2019

Účetnictví

 • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
 • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Příjmové agendy

 • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Ukaž více

28. 3. 2019

Konverze ze spisové služby

Ve Spisové službě (verze 1.5.11) jsme dočasně zablokovali funkci Autorizovaná konverze z moci úřední, protože jsme zjistili problém s ověřitelností provedených konverzí.

S pomocí helpdesku Czech POINT se podařilo zjistit příčinu - při zpracování xml formuláře naším programem docházelo k jeho změně, která způsobila výše uvedenou chybu. Protože jsme ve zpracování konverze několik let nic neměnili a komunikace nehlásila žádné chyby, bylo obtížné zjistit, kde je problém. 

Zpracování konverze opravíme do další verze (1.5.12), která vyjde nejpozději začátkem příštího týdne.

Do doby, než bude tento problém odstraněn, doporučujeme  provádět konverze mimo spisovou službu ve webové aplikaci CzechPOINT.

Za komplikace se omlouváme.

13. 2. 2019

KEO-X je připraveno na změny při dotazování na Základní registry

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry.

Potvrzení o otestování funkcionality eGON služeb

Potvrzujeme, že jsme provedli otestování funkcionality eGON služeb v programu KEO-X. V příloze se nachází přehled využívaných eGON služeb a seznam údajů využívaných z ROB. Nyní vám stačí informaci o provedené kontrole zapsat do systému Registrační autority základních registrů (RAZR) do 28. 2. 2019.

Plné znění potvrzení včetně přílohy

28. 1. 2019

Nový balíček XSD č. 40 pro rok 2019

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 40 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 39.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 39:

Ukaž více

21. 1. 2019

Zprávy MF ČR 1/2019

 • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019.
 • Metodika financování krajů pro rok 2019.
 • Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 • Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (345 kB)

19. 1. 2019

Majetek – jak provedete některé opravy

Přečtěte si pracovní postupy a návody, jak provést některé opravy, když zapomenete majetek zařadit, pořídit technické zhodnocení, transfer, nebo když majetek pořídíte chybně.

Ukaž více

11. 1. 2019

Platební terminály

V současnosti si mnozí z vás pořizují platební terminál nebo o jeho pořízení uvažují.

Platební terminál můžete provozovat ve dvou režimech – s propojením na pokladnu či bez propojení.

Ukaž více

11. 1. 2019

Roční účetní uzávěrka za rok 2018 v agendách KEO - Účetnictví

Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2019, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2018. Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2019 ani na již pořízená data roku 2019.

Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:

 • dokončit pořízení dokladů do knih 2018,
 • dokončit pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2018,
 • provést měsíční uzávěrku období 12/2018.

Ukaž více