ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

28. 3. 2019

Konverze ze spisové služby

Ve Spisové službě (verze 1.5.11) jsme dočasně zablokovali funkci Autorizovaná konverze z moci úřední, protože jsme zjistili problém s ověřitelností provedených konverzí.

S pomocí helpdesku Czech POINT se podařilo zjistit příčinu - při zpracování xml formuláře naším programem docházelo k jeho změně, která způsobila výše uvedenou chybu. Protože jsme ve zpracování konverze několik let nic neměnili a komunikace nehlásila žádné chyby, bylo obtížné zjistit, kde je problém. 

Zpracování konverze opravíme do další verze (1.5.12), která vyjde nejpozději začátkem příštího týdne.

Do doby, než bude tento problém odstraněn, doporučujeme  provádět konverze mimo spisovou službu ve webové aplikaci CzechPOINT.

Za komplikace se omlouváme.

13. 2. 2019

KEO-X je připraveno na změny při dotazování na Základní registry

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry.

Potvrzení o otestování funkcionality eGON služeb

Potvrzujeme, že jsme provedli otestování funkcionality eGON služeb v programu KEO-X. V příloze se nachází přehled využívaných eGON služeb a seznam údajů využívaných z ROB. Nyní vám stačí informaci o provedené kontrole zapsat do systému Registrační autority základních registrů (RAZR) do 28. 2. 2019.

Plné znění potvrzení včetně přílohy

28. 1. 2019

Nový balíček XSD č. 40 pro rok 2019

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 40 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 39.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 39:

Ukaž více

21. 1. 2019

Zprávy MF ČR 1/2019

  • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019.
  • Metodika financování krajů pro rok 2019.
  • Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  • Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (345 kB)

19. 1. 2019

Majetek – jak provedete některé opravy

Přečtěte si pracovní postupy a návody, jak provést některé opravy, když zapomenete majetek zařadit, pořídit technické zhodnocení, transfer, nebo když majetek pořídíte chybně.

Ukaž více

11. 1. 2019

Platební terminály

V současnosti si mnozí z vás pořizují platební terminál nebo o jeho pořízení uvažují.

Platební terminál můžete provozovat ve dvou režimech – s propojením na pokladnu či bez propojení.

Ukaž více

11. 1. 2019

Roční účetní uzávěrka za rok 2018 v agendách KEO - Účetnictví

Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2019, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2018. Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2019 ani na již pořízená data roku 2019.

Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:

  • dokončit pořízení dokladů do knih 2018,
  • dokončit pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2018,
  • provést měsíční uzávěrku období 12/2018.

Ukaž více

11. 1. 2019

Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (dílčího konsolidačního celku státu)

Na začátku roku mají povinnost spravující jednotky (obce a DSO) zaslat seznam ve stavu k 31. prosinci předchozího roku.

V KEO4 Účetnictví výkaz najdete v nabídce Výkazy / Nový / Roční výkazy - Seznam...

V KEO-W Účetnictví doporučujeme před vyplněním Seznamu v nabídce Číselníky – Základní číselníky – Aktualizace číselníků IČO zaktualizovat číselník, podle kterého se provádí kontrola při vyplňování údaje IČO.

Ukaž více

10. 1. 2019

Odstávky CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Plán odstávek IISSP pro rok 2019

Ukaž více