ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

7. 10. 2019

Školení v Praze dne 11. 10. 2019 ZRUŠENO

Chceme vás informovat, že školení spisové služby dne 11. 10. 2019 v Praze je zrušeno. Důvodem je očekávaná kalamitní dopravní situace v centru Prahy, kvůli které jste se již někteří začínali ze školení odhlašovat.

Ukaž více

27. 9. 2019

Výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy

Vzhledem k blížícímu se termínu odesílání výkazů P1-04 a P1c-01 přinášíme několik důležitých informací a upozornění.

Termín odeslání – oba výkazy je třeba odeslat v elektronické podobě na server určený pokyny MŠMT nejpozději do 15.10.2019. Nejprve musí dojít k odeslání výkazu P1-04, následně je možné odeslat i výkaz P1c-01. Zároveň organizace posílá zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem/kou organizace.

Ukaž více

13. 9. 2019

Školení Spisové služby KEO4 a metodiky

Připravili  jsme pro vás školení zaměřené na legislativní požadavky kladené na veřejnoprávní původce v oblasti vedení spisové služby a praktické pracovní postupy ve Spisové službě KEO4. Školení doporučujeme všem pracovníkům, kteří pracují s dokumenty na obcích,  školách a příspěvkových organizacích.

Ukaž více

10. 7. 2019

KEO4 Příjmové agendy - videoškolení

Začali jsme zveřejňovat první videoškolení pro nový program KEO4 Příjmové agendy.

K videoškolením se dostaneme přímo z programu KEO4 - v hlavní nabídce KEO4 vyberte menu "Videoškolení".

24. 6. 2019

Základní registry - migrace ISZR do CMS2 - naše aplikace jsou připraveny

Správci agendových informačních systémů využívající dat ze základních registrů dostali dopis ze Správy základních registrů.

Tento dopis "Migrace internetových rozhraní ISZR do CMS2" informuje o změně směrování vnějšího rozhraní pro přístup k základním registrům z internetu na nové IP adresy od 2. července 2019.

Naše systémy ALIS jsou na tuto změnu připraveny a přesměrování proběhne zcela automaticky.

18. 6. 2019

KEO4 - novinky v DPH po novele o DPH platné od 1. 4. 2019

Aktualizace 1.5.15 ze dne 4. 6. 2019

Účetnictví

  • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
  • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Příjmové agendy

  • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Ukaž více

28. 3. 2019

Konverze ze spisové služby

Ve Spisové službě (verze 1.5.11) jsme dočasně zablokovali funkci Autorizovaná konverze z moci úřední, protože jsme zjistili problém s ověřitelností provedených konverzí.

S pomocí helpdesku Czech POINT se podařilo zjistit příčinu - při zpracování xml formuláře naším programem docházelo k jeho změně, která způsobila výše uvedenou chybu. Protože jsme ve zpracování konverze několik let nic neměnili a komunikace nehlásila žádné chyby, bylo obtížné zjistit, kde je problém. 

Zpracování konverze opravíme do další verze (1.5.12), která vyjde nejpozději začátkem příštího týdne.

Do doby, než bude tento problém odstraněn, doporučujeme  provádět konverze mimo spisovou službu ve webové aplikaci CzechPOINT.

Za komplikace se omlouváme.

13. 2. 2019

KEO-X je připraveno na změny při dotazování na Základní registry

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry.

Potvrzení o otestování funkcionality eGON služeb

Potvrzujeme, že jsme provedli otestování funkcionality eGON služeb v programu KEO-X. V příloze se nachází přehled využívaných eGON služeb a seznam údajů využívaných z ROB. Nyní vám stačí informaci o provedené kontrole zapsat do systému Registrační autority základních registrů (RAZR) do 28. 2. 2019.

Plné znění potvrzení včetně přílohy

28. 1. 2019

Nový balíček XSD č. 40 pro rok 2019

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 40 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 39.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 39:

Ukaž více