ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
21. 1. 2019

Zprávy MF ČR 1/2019

  • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019.
  • Metodika financování krajů pro rok 2019.
  • Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  • Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (345 kB)