ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

20. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.4.5 (20. 4. 2018), která obsahuje:

 • ošetření údaje "Předpokládaná výše příjmu" v hlášení "Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ - NEMPRI", který je nyní volně editovatelný.
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Spisová služba

 • Do detailu dokumentu vlastního i přijatého v modulu Referent jsme přidali možnost konverze do výstupního datového formátu. Můžete tedy převést komponenty, které nejsou ve výstupním datovém formátu, do formátu PDF/A s doložkou opatřenou elektronickým podpisem a časovým razítkem dle § 64a zákona č. 499/2004 Sb.
 • Nyní lze změnit název komponenty i u vyřízeného dokumentu. Tato možnost přibyla i u vyvěšených komponent na elektronické úřední desce.
 • Na elektronické úřední desce lze nově přidat odkaz na webové stránky obce, aby se mohl uživatel pohodlně vrátit zpět. Stačí zadat v parametrech Úřední desky URL adresu a název, který se bude na elektronické úřední desce zobrazovat.
 • Upravili jsme hromadný tisk doručenek – Tisk přehledu. Tisk nyní respektuje zaškrtnutí uživatele.
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Mzdy

 • Upravili jsme variantu zaúčtování pro Účetnictví KEO4 – srážky, které mají být ponechány na účtu zaměstnavatele, jsou nyní na dokladu dobírky.
 • Opravili jsme chybu, která v některých případech vznikala v souvislosti s použitím výjimek v zaúčtování pro VPP. Pokud tyto výjimky evidujete, a vznikl vám rozdíl na odvodu FKSP/Sociálního fondu (zkontrolujte oproti sestavě M039 „Podklad pro tvorbu sociálního fondu/FKSP“) nebo v zaúčtování zákonného pojištění (zkontrolujte částku v zaúčtování s částkou v příkaze k úhradě), nové vygenerování příkazu a zaúčtování částky opraví.
 • Ošetřili jsme načítání vyloučených dob do evidenčního listu důchodového pojištění v případě, že zaměstnanec v první den překážky v práci odpracuje část směny.
13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Příjmové agendy

 • Zpřehlednili jsme základní menu modulu Příjmové agendy.
 • V případě napojení na Spisovou službu KEO4 lze nyní u platebních výměrů přidělovat číslo jednací a exportovat dokument do SSL.
 • Doplnili jsme lepší filtry a výběry, přidali do rychlých filtrů číselník Typ příjmů.

Ukaž více

13. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Účetnictví

 • Pro organizace, které mají povinnost pořizovat k zaúčtování PAP údaje, jsme upravili výkaz „PAP – pomocný analytický přehled“.
 • Číselníky / Pokladny / záložka „Tisk pokladních dokladů“ – nyní si zde můžete nastavit, jak chcete, aby vypadal Účel platby na pokladních dokladech. První možnost je „Tisknout jako účel platby poznámku pokladního dokladu“ – šablony dokladů si vždy sáhnout na poznámku pokladního dokladu. Druhá možnost „Sestavit z připojených dokladů a poplatků“ – zde si pomocí připravených masek můžete nastavit vlastní účel platby nebo si ponechat námi připravené nastavení.
 • V rozpočtových změnách se vám nově zobrazí i položky, které vznikly zaúčtováním, ale ještě nejsou v rozpočtu podrobném.
 • Zpřehlednili jsme nabídku údajů ve filtru u sestav.
5. 4. 2018

KEO-W 1.11.182 - Účetnictví

Rozpočet

 • Příprava na nový rok – v případě, že pro rok 2018 ještě neexistuje rozpočet, je uživatel na tento stav upozorněn. Následně se otevře rozpočet předchozího roku, ze kterého lze vytvořit nový rozpočet přes tlačítko „Příprava na nový rok“.
 • Tisk – nová sestava 16xp Rozpočtové změny s důvodovou zprávou dle paragrafů. Tisk rozpočtové změny detailního rozpisu rozpočtu je včetně řádku, ve kterém je vyčíslena změna celkových příjmů, výdajů a financování.

Ukaž více

5. 4. 2018

KEO-W 1.11.182 - Poplatky

Archiv - do nabídky Akce jsme přidali "GDPR - právo na výmaz" - označené archivní poplatky můžete nenávratně vymazat.

5. 4. 2018

KEO4 1.4.4 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.4.4 (5. 4. 2018), která obsahuje:

 • Úpravu statistického výkazu pro školy P1-04 - údaje o průměrných počtech zaměstnanců se nyní načítají s přesností na 4 desetinná místa.
 • Opravu kontroly na zápis zaměstnanců v insolvenčním rejstříku (doposud kontrola vracela i záznamy, které se týkaly věřitelů a mylných zápisů do insolvenčního rejstříku).
23. 3. 2018

KEO4 1.4.4 – Spisová služba

 • V adresáři se nově při převzetí údajů z ARES přebírají i bankovní účty z daňového portálu.
 • Na výpravně byly upraveny tiskové sestavy pro odeslané zásilky.
 • V evidenci konverzí v modulu Referent se nyní zobrazují pouze povinné údaje, bez možnosti zobrazení detailu konverze. Detail provedené konverze si může zobrazit pouze ten, kdo má na dokument právo.
23. 3. 2018

KEO4 1.4.4 – Mzdy

 • Opravili jsme halířové rozdíly, které v některých případech vznikaly v zaúčtování předpisu v souvislosti s výjimkami v zaúčtování.
 • Ošetřili jsme Evidenční list důchodového pojištění zaměstnanců na rodičovské dovolené.