ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

21. 2. 2019

KEO-X - Evidence smluv 1.2 (191281)

 • Do pohledu pro úvodní obrazovku modulu byly přidány volitelné sloupce "cena (položky)" a "cena za smlouvu celkem".
 • Ve filtru pro vyhledávání smluv byl přidán checkbox "všechny subjekty", jehož zaškrtnutí znamená, že po zadání subjektu budou vyhledány všechny smlouvy, kde tento subjekt figuruje - bez ohledu na to, jestli ve smluvní straně 1 či 2.
21. 2. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.29 (181280)

 • Byla přidána tisková sestava Seznamy - Obyvatelé dle částí, ulic, čp.
 • Z karty obyvatele byla odstraněna možnost vybrat typ pobytu "Ukončený TP". Ukončení pobytu je nutné zadávat přes tlačítko Změny - změna 72 Změna druhu pobytu a vybrat změnu "Ukončený TP". Po uzavření formuláře se karta dostane rovnou do Vyřazené kartotéky.
 • Zrušili jsme tlačítko Poskytnutí údajů z IS (tiskopis Žádosti o poskytnutí údajů z AISEO).
 • Byla zrušena "KEO - vyřazená kartotéka" - šlo o vyřazené záznamy ze starého dosového programu KEO, dnes již nepotřebné.
21. 2. 2019

KEO-X - Evidence nemovitostí 2.39 (181279)

 • Optimalizace tiskové sestavy Parcely - "dle čísla parcely (s vlastníkem)" tak, aby sestava nehavarovala kvůli nedostatku paměti.
15. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Příjmové agendy

Byla vydána reedice verze 1.5.9 (15. 2. 2019), která obsahuje:

 • Opravu úhrady poplatků. V případě, že je z pokladny/banky hrazen poplatek, který má více položek, správně už se opět automaticky přebírá zaúčtování dle nastavení automatických operací v Příjmových agendách.
13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Příjmové agendy

 • Poplatník – ve formuláři poplatníka jsme uspořili spoustu místa. Celá sekce uprostřed s adresami a kontakty je nyní sbalená a v případě, že ji chcete zobrazit, klikněte na černou šipečku vlevo.
 • Objekty – předělali jsme evidenci objektů (objekt se eviduje k povinnosti). Nově najdete objekty v samostatné nabídce Číselníky / Objekty a z povinnosti je na objekty pouze odkaz. Tato akce je příprava na příští verzi, kde umožníme naplňovat a aktualizovat objekty přímo z dat katastru nemovitostí.
 • Platební kalendář – nyní je možné hromadně tisknout platební kalendáře v nabídce Smluvní povinnosti s vyúčtováním.

Ukaž více

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Účetnictví

 • Spolehlivost plátců DPH – přidali jsme parametr, pokud chcete, aby ke spojení s registrem plátců za účelem ověření spolehlivosti plátce došlo ihned po pořízení dokladu (Parametry / DPH / automaticky zjistit spolehlivost plátce).
 • Upomínky - přidali jsme možnost vytvářet upomínky k vašim vydaným dokladům (nabídka Upomínky v hlavním menu programu). Vytvořte novou upomínku pomocí tlačítka Nový – nabídnou se vám doklady po splatnosti. Upomínky můžete tisknout, odesílat e-mailem nebo odesílat do Spisové služby.
 • Konsolidační položky – přidali jsme dvě nové sestavy: „Přehled vybraných konsolidačních položek – roční“ a „Konsolidační položky – měsíční“. Obě najdete v nabídce Výkazy, tlačítko Nový.

Ukaž více

13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Spisová služba

 • V záložce zásilky u dokumentu vlastního, který je ve spisu, je nová akce Převzít ze spisu, která automaticky doplní dříve použité adresy ze spisu.
 • Přidali jsme možnost tisku distribučních spisových plánů pro jednotlivé typy organizací. Tisk je dostupný ve spisovém a skartačním plánu přes akci Doplnit ze vzoru/Tisk z distribučního číselníku.
13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Majetek

 • V nastavení zaúčtování (Číselníky / Zaúčtování) lze nyní nastavit vlastní AU.
 • V nabídkách pro Oceňování pozemků jsme upravili práci s filtrem (zaškrtuté záznamy se po změně filtru již nezobrazují).
 • Upravili jsme sestavy odpisů - tiskne se původní pořizovací cena a SU, pod kterým byly odpisy vypočítány.
13. 2. 2019

KEO4 1.5.9 – Mzdy

 • Do parametrů pro homebanking jsme přidali možnost nastavení číslování dávek pro banku. V případě, že má organizace více účtů, ze kterých se mzdy posílají, nebudou již problémy s duplicitami .
13. 2. 2019

KEO-W 1.11.273 – Účetnictví

 • Výkazy – Příloha – úprava naplnění xml.
 • Výkazy – Schvalování účetní závěrky – úprava xml dle nového balíčku č. 40.
 • Roční uzávěrka – při vstupu do roční uzávěrky zrušen nadbytečný přepočet.