ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

5. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Příjmové agendy

Byla vydána reedice verze 1.6.8, která obsahuje:

 • Opravu kontroly Příjmových agend na Účetnictví. Kontroly nyní již ignorují všechny typy likvidací, které se do programu dostlaly převodem z KEO-W a také zápočet, který vzniká při vytvoření dobropisu (ten již do účetnictví nevstupuje). Nicméně i po aktualizaci mohou nastat případy, že program zjistí nezaúčtované likvidace, které zaúčtované být mají. Pokud jsou tyto již v uzavřeném účetním období, je třeba jim změnit datum UUP/UZP na aktuální měsíc nebo smazat a pořídit znovu se správným datem UUP/UZP.
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Účetnictví

 • Likvidační lístek – rozšířili jsme konfiguraci podpisů. Nyní si můžete vypnout také pod zaúčtováním, platbou, přípravou platby. Také si nově můžete nastavit jiný formát podpisů pro zaúčtování a jiný pro přípravu platby (platbu).
 • Saldokonto – ve formuláři saldokonta dolů jsme přidali součty za párovací klíč.
 • Inventury – přesunuli jsme nastavení inventarizačních komisí. Dříve jste je nastavovali přes tlačítko „Volitelné texty“. Nyní, podobně jako v modulu Majetek, si komise pořídíte do číselníku Číselníky / Základní / Inventarizační komise. Výběr komise provedete před tiskem sestavy v pravém panelu sestav (kde lze členy komise rovnou také pořídit nebo upravit přes tlačítko …).

Ukaž více

3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Majetek

 • Z detailu pozemku, pomocí tlačítka Náhled do katastru nemovitostí, lze zobrazovat údaje evidované katastrálním úřadem a případné rozdíly přebírat do karty majetku. Tuto službu mohou využívat jen registrovaní uživatelé se zákaznickým účtem u katastru nemovitostí. Podrobný návod je k dispozici v dokumentaci: Webové služby dálkového přístupu k údajům Katastru nemovitostí.
 • V elektronických inventurách je nová záložka Zjištění. Zde se zobrazují pouze ty karty, které v seznamu inventarizovaných karet mají vyplněný kód zjištění. Každá karta je uvedena tolikrát, kolik má zadaných kódů zjištění, aby byl přehled o všech druzích zjištění. Změnu kódu zjištění lze provést Hromadnou změnou. Pomocí akce Hromadná změna je také možné u vybraných záznamů doplnit nebo upravit poznámku.
 • V elektronických inventurách, ze seznamu inventarizovaných karet, je nyní možné mazat označené záznamy hromadně.
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Spisová služba

 • V detailu dokumentu přijatého i vlastního přibyla možnost doplnit počet listů příloh, popř. počet svazků.
 • Mnohoznačné adresy na podatelně při evidování datových zpráv a e-mailů jsou nyní zobrazeny zelenou barvou, aby byly lépe odlišitelné od adres, které v adresáři chybí (červená barva)
 • Správce spisové služby může nastavit ve společných parametrech SSL přístup ke spisu automaticky pro všechny uživatele. Zaškrtnutí tohoto parametru se projeví až u nově vzniklých spisů.

Ukaž více

3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Mzdy

 • Do číselníku stupnic platových tarifů jsme doplnili tabulky platné od 1. 1. 2020. Kromě navýšení částek došlo ke zrušení původní přílohy č. 1 a přečíslování zbývajících příloh. Příloha 1 tak bude od 1. 1. 2020 platit jak pro základní platové tarify, tak pro úředníky. Pedagogičtí zaměstnanci nově spadají do přílohy číslo 4. V souvislosti s pořizováním nových platových výměrů k 1. 1. 2020 připomínáme možnost "Hromadné změny". Tu v programu najdete přímo nad seznamem platových výměrů a umožní vám hromadně přesunout platové výměry z původních příloh na stupnice platné od 1. ledna. Nové tabulky vychází z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.
 • Vytvořili jsme novou sestavu pro školy M025 Přehled čerpání samostudia pedagoga. Vzhledem k tomu, že samostudium pedagoga se sleduje za období školního (nikoli kalendářního) roku, je možno také před tiskem sestavy vybrat libovolný časový úsek od - do. Do sestavy vstupují pouze pracovní vztahy, jejichž kategorie školských pracovníků spadá mezi pedagogické pracovníky.
 • U pracovních vztahů s režimem pracovní doby "Kalendář" jsme umožnili generovat harmonogram včetně rozdělených směn.

Ukaž více

22. 11. 2019

KEO4 1.6.7 – Příjmové agendy

 • Na sestavu PA008 Platební povinnost poplatníka jsme přidali údaje z vyúčtování. Sestavu najdete v nabídce „Poplatníci“ a na jednotlivých kartách poplatníků.
 • Vymáhání / Výzvy k poskytnutí informací – doplnili jsme možnost přidělit číslo jednací a export do Spisové služby KEO4.
 • Přidali jsme dva nové typy likvidací: „Likvidace haléřového nedoplatku“, pomocí které zlikvidujete haléřové nedoplatky částky Zbývá uhradit vznikající úhradou v pokladně na celé koruny a „Likvidace přeplatku“, která vám umožní likvidaci jak haléřových přeplatků vznikajících úhradou v pokladně na celé koruny, tak i přeplatků nižší než 100 Kč, které se vrací pouze výjimečně v souladu se zásadou hospodárnosti nebo vzniklých přeplatků, které nelze použít pro úhradu nějakého jiného nedoplatku a o jejichž vrácení nikdo během 6-ti let ode dne splatnosti předpisu nepožádal. Všechny typy likvidací viz popis v dokumentaci.

Ukaž více

22. 11. 2019

KEO4 1.6.7 – Účetnictví

 • Pokladní deník UC202 – přidali jsme do sestavy sloupec Uhrazený doklad / JID. Nyní je to stejné jako u sestav v bance.
 • Přidali jsme možnost tisknout pokladní doklady rovnou na vaši výchozí tiskárnu, aniž by se před tiskem otevíral program LibreOffice s náhledem pokladního dokladu před tiskem. Toto nastavení najdete v číselníku pokladen (Číselníky / Základní / Pokladny) a na záložce „Tisk pokladních dokladu“ zaškrtněte „Přímý tisk na výchozí tiskárnu (bez zobrazení LibreOffice)“.
 • Tisk vnitřních dokladů – nyní se při hromadném tisku tisknou dva vnitřní doklady na jednu stránku (pokud se vejdou). Pokud si ale přejete za každým vnitřním dokladem odstránkovat, zaškrtněte parametr v nabídce Parametry / Uživatelské – Tisk vnitřních dokladů – za každým dokladem odstránkovat.

Ukaž více

22. 11. 2019

KEO4 1.6.7 – Spisová služba

 • Vylepšili jsme parametry podepisování (Administrace/Databáze/Certifikáty/Podepisování) a upravili viditelný podpis. K viditelnému podpisu je možné nově přidat vlastní obrázek či logo KEO4. U jednotlivého podepisování přes ikonu podpisu je možné určit umístění podpisu.
 • V modulu Referent u dokumentů přijatých k vyřízení jsme přidali novou akci „Vyřídit na vědomí“, která vám umožní vyřídit rychleji dokument na vědomí bez nutnosti zobrazovat detail dokumentu.
 • V detailu zásilek odeslaných formou e-mailu je možné nyní vytisknout detail tohoto e-mailu.

Ukaž více