ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

14. 6. 2018

KEO-W 1.11.206 - Účetnictví

Verze je zatím v ověřování.

 • Vydané faktury - byl doplněn nový parametr pro zablokování tisku kontaktní osoby na vydanou fakturu. Dále bylo upraveno naplnění textu č.p. do adresy odběratele. Pokud v adresáři není vyplněno číslo popisné ani číslo evidenční, tak se na fakturu text č.p. nebude tisknout. V případě, že uživatel chce mít číslo popisné uvedeno na faktuře bez textu č.p., pořídí se v adresáři přímo do údaje ulice nebo část obce.
 • Účetní deník - ve filtru přibylo tlačítko pro nastavení výběru celého roku (např. 01.2018 – 12.2018).
 • Inventarizační sestavy - doplněny sestavy Zjednodušený inventurní soupis stavů účtů (Uc17j,k,l a m) a Uc17v - Soupis inventarizovaných účtů za rok.

Ukaž více

9. 6. 2018

KEO4 1.4.7 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.4.7 (9. 6. 2018), která obsahuje:

 • Opravu sestavy M100 Výplatní páska - do sekce "Dovolená" se již správně načítají hodnoty z aktuálního měsíce. Po aktualizaci proveďte výpočet mezd a sestavu vytiskněte.
7. 6. 2018

KEO4 1.4.7 – Příjmové agendy

 • Poplatník - na záložku Ostatní jsme přidali poznámku.
 • Přidali jsme novou sestavu PA001 Vyrovnání předpisů a plateb.
 • Na povinnost a předpis jsme přidali plátce.

Ukaž více

7. 6. 2018

KEO4 1.4.7 – Účetnictví

 • Do měsíčních výkazů jsme přidali výkaz „Fin 2-12M s návrhem rozpočtových změn“. Výkaz se vám vytvoří pouze ve formátu PDF a bude obsahovat všechny neuzavřené rozpočtové změny.
 • Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha - do minulého období jsme doplnili součtové řádky. Nyní bude pořízení rychlejší a bez potenciálních chyb.
 • Parametry / Základní / Výkazy – při generování výkazu (krom výkazu Fin 2-12M) proběhne kontrola, zda máte vyplněnou kontaktní osobu. Pokud ne, program to zahlásí a výkaz se nevytvoří. Vyplňte si prosím kontaktní osobu v nabídce Parametry/Základní/Výkazy.

Ukaž více

7. 6. 2018

KEO4 1.4.7 – Mzdy

 • Upravili jsme distribuční nastavení zaúčtování u odměny člena komise v případě, že se jedná zároveň o neuvolněného zastupitele. Mzdová složka této odměny je nyní vázána na automatickou operaci 8 Odměny zastupitelů (AU 0802, místo stávající 0602).
 • Do číselníku „Zdroj peněz“ pro statistický výkaz P1-04 pro školy jsme přidali novou možnost – Podpůrná opatření. Tento zdroj peněz (který je zahrnut do stáního rozpočtu) je třeba evidovat kvůli nově vzniklým řádkům č. 0374 a č. 0378, které budou součástí výkazu za 3. čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že vykazovat se budou pouze přepočtené počty (k 30. 9.), nový zdroj peněz nastavte pouze v případě, že je celý pracovní vztah placen z podpůrných opatření (případné výjimky pro příplatky nebo odměny se do průměrného počtu nepromítají). Pomocí funkce „Opravit období“ (v nabídce Hlášení – Statistický výkaz pro školy P1-04) lze nastavit i do již uzavřených měsíců roku 2018.
7. 6. 2018

KEO4 1.4.7 – Spisová služba

 • V detailu komponenty v modulu Referent přibyla akce „Konverze do listinné podoby dle §69a“, která vám umožní udělat ověřenou kopii komponenty s ověřovací doložkou. Doložku je nutné poté opatřit podpisem a razítkem oprávněné osoby a doplnit počet listů kopie.
 • V nabídkách dokumentů jsme sloučili filtr pro vyhledávání dle čísla jednacího a spisové značky.
 • Při hromadném vkládání dokumentů do spisu je respektováno pořadí vzniku jednotlivých dokumentů.

Ukaž více

25. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.4.6 (25. 5. 2018), která obsahuje:

 • Opravu data od kterého má být generováno upravené NEMPRI18 pro elektronické odesílání přes program ALIS-PVS.
24. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.4.6 (24. 5. 2018), která obsahuje:

 • Byl opraven stav, kdy se nepřebíral skartační režim u výpisů CzechPOINTu, pokud byly zařazeny do spisu. Chybějící skartační režimy by již měly být doplněny.
 • Upravili jsme práci se sadami adres.