ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

11. 10. 2019

KEO4 1.6.5 – Majetek

 • V levém stromovém menu najdete novou nabídku Sestavy s ikonkou tiskárny. K dispozici jsou Přehledy majetku a Inventurní seznamy (vč. soupisů). Pomocí pravého panelu si sami určíte jaká konkrétní data budete tisknout, jaké údaje se budou součtovat a jak budou data setříděna. Toto nastavení si můžete uložit pomocí tlačítka Uložit nastavení jako. Při ukládání si sestavu pojmenujete vlastním názvem, abyste ji mezi ostatními sestavami rychle našli. Zároveň si můžete upravit název sestavy pro tisk. Nabídka původních sestav, na které jste byli zvyklí, se nemění.
11. 10. 2019

KEO4 1.6.5 – Příjmové agendy

 • Na distribuční šablony Vyúčtování jsme přidali QR kód pro snazší úhradu.
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním - Měřidla – přidali jsme na měřidlo (a do nabídky sloupců) údaje "Datum osazení vodoměru" a "Datum výměny vodoměru".
 • Poplatník – nyní si můžete mezi Dokumenty přidat jakýkoliv soubor. Výzvu k ohlášení poplatkové povinnosti nově najdete pod tlačítkem Tisk.

Ukaž více

11. 10. 2019

KEO4 1.6.5 – Účetnictví

 • Neplátci DPH – nyní lze nastavit (Účetnictví / Parametry / DPH – Sledovat výši obratů pro DPH), aby při otevření modulu Účetnictví proběhla kontrola na překročení limitu pro DPH. Po zapnutí parametru ještě zkontrolujte nebo nastavte příznak „Sledování obratů DPH“ na příslušných účtech 6XX v účtovém rozvrhu (Účetnictví / Číselníky / Základní / Účtový rozvrh).
 • Saldokonto – upravili tisk sestav saldokonta (UC028, UC029) – nyní se tiskne to, co vidíte v seznamu vyfiltrované. Přidali jsme do sestav sloupečky „Spárované položky“.
 • Sestavy vyvolávané přímo z nabídky rozpočtu, deníku, saldokonta – pokud je na výběr více vašich variant sestavy (označených jako „oblíbené“), můžete nyní při výběru sestavy vpravo zkontrolovat příp. upravit parametry sestavy.

Ukaž více

11. 10. 2019

KEO4 1.6.5 – Spisová služba

 • Při vytváření odpovědi na dokument se nyní automaticky dosadí vzor vypravení na datovou schránku, pokud je tato schránka u subjektu uvedena.
 • Pokud se nezdaří odeslání vlastního dokumentu do datové schránky příjemce, pak se tato informace zaznamená v detailu zásilky odeslaného dokumentu.
 • Nově můžete přeevidovat vlastní dokument v modulu Referent, pokud ho budete chtít přeřadit do jiné číselné řady. Tuto možnost můžete využít v případě, že dokument není vyřízen, nebo není odpovědí na dokument přijatý.

Ukaž více

11. 10. 2019

KEO4 1.6.5 – Mzdy

 • U sestavy M101 Výplatní lístek na A5 jsme umožnili vynechat do tisku zaměstnance s nulovou výplatou.
 • Ošetřili jsme načítání hodnot příplatků do sestavy M908S Mzdová inventura v případě, že dojde v průběhu měsíce u pracovního vztahu ke změně platového výměru. Nově se do sestavy načítá pouze hodnota příplatků z posledního platného výměru.

Pro školy

 • Pro zjednodušení kontrol dat jsme v seznamu platových výměrů umožnili přidat sloupce s údaji, které se týkají výkazu P1-04 (zdroj peněz, kategorii školských pracovníků a druh činnosti škol).

Ukaž více

30. 9. 2019

KEO4 1.6.4 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.6.4 (30. 9. 2019), která obsahuje úpravy týkající se výkazů P1-04 a P1c-01 pro školy.

  • Ošetřili jsme načítání pracovních vztahů do oddílu III výkazu P1-04 a výkazu P1c-01 s ohledem na stálé výjimky v zaúčtování. V případě, že je u pracovního vztahu výjimek v zaúčtování více (a automatické rozdělení např. mezi jednotlivé zdroje peněz je komplikované), upozorní program na situaci prostřednictvím sestavy. V těchto případech doporučujeme vykázání konkrétních pracovních vztahů zkontrolovat. K případné kontrole můžete využít možnost vytvořit výkaz vybraným zaměstnancům.
  • Upravili jsme načítání příslušných skupin pedagogických pracovníků do oddílu IVb výkazu P1c-01.

Více informací najdete v článku Výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy

30. 9. 2019

KEO-W 1.11.319 – Účetnictví

 • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikovány až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
 • DPH – výpočet daně – do parametru DPH se automaticky nastaví zaokrouhlení DPH na dvě desetinná místa.
 • DPH – prvotní doklady – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
  Upozornění: Při kopírování dokladu, kde byl ještě starý výpočet, je nutné si u vytvořeného dokladu výpočet DPH ručně upravit.

Ukaž více

25. 9. 2019

KEO4 1.6.4 – Spisová služba

 • Do detailu dokumentu jsme přidali nové tlačítko „Přidělit Čj.“, které umožní přidělit číslo jednací bez nutnosti zavření formuláře.
 • V součásti typového spisu jsou k dispozici nové tiskové sestavy s obsahem dílu typového spisu.
25. 9. 2019

KEO4 1.6.4 – Příjmové agendy

 • Poplatníci – Nový – přidali jsme možnost převzít poplatníka ze Základních registrů (ROB).
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním – záložka Měřidla – přidali jsme do rychlého filtru „Hledej“ a „Výběr poplatníka“.
 • Zálohy – změna typu DPH již nevyvolává přepočítání částky zálohy.

Ukaž více