ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

13. 2. 2018

KEO4 1.4.2 – Mzdy

 • Upravili jsme výpočet poměrné části odměny u uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Nově se alikvótní část vypočítá vždy z 1/30 bez ohledu na počet dní v daném měsíci.
 • V souvislosti s novou dávkou otcovské poporodní péče jsme upravili hlášení Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ – NEMPRI. Upraven je formulář i elektronické odeslání (NEMPRI17).
 • Hláškou jsme ošetřili výpočet mzdy u zaměstnance, kterému se provádí exekuční srážky ze mzdy a zároveň mu je v daném měsíci vypláceno odstupné (popř. odchodné). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu (č.j. Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016) je totiž k jednorázově poskytnutému odstupnému třeba přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců a srážky ze mzdy je nutné vypočítat za každý měsíc zvlášť. Výši měsíční srážky je tedy nutno vypočítat ručně (zohlednit nezabavitelné částky za jednotlivé měsíce) a zapsat v exekuci do pole „Dohodnutá snížená částka“ (popř. v daném měsíci exekuci ukončit a srazit částku přes nabídku „Srážky ze mzdy“).

Ukaž více

13. 2. 2018

KEO4 1.4.2 – Příjmové agendy

 • Úhrada poplatků přes pokladnu či banku - pokud existuje k poplatku pohledávkový doklad v Účetnictví, tak se automaticky spáruje a uhradí společně s poplatkem.
 • Převod dat z KEO-W Poplatky a příjmové agendy.
 • Přidali jsme akci, kterou můžete občerstvit údaje o jméně a adrese z evidence obyvatel (Poplatníci/Akce/Aktualizace dle EO).

Ukaž více

13. 2. 2018

KEO4 1.4.2 – Účetnictví

 • Inventuru účtů vám nyní usnadní nová sestava „Inventurní soupis“.
 • Zrychlili jsme pořizování a ukládání jednotlivých řádků zaúčtování v dokladech.
 • Nad seznamy dokladů, finančních operací, příkazů k úhradě a výkazů jsme upravili filtry „Období od - do“: nyní bude přednastavené pouze Období od. Důvodem je práce na přelomu roku, kdy nemáte ještě zpracovanou roční uzávěrku a potřebujete vidět i doklady, které jsou již v novém roce.
13. 2. 2018

KEO4 1.4.2 – Spisová služba

 • Ve spisovém a skartačním plánu si můžete nově označit oblíbené věcné skupiny. Tyto skupiny se vám poté v číselníku věcných skupin budou zobrazovat prioritně.
 • Při hromadném evidování datových zpráv a e-mailů na podatelně se přiřazují čísla jednací v pořadí dle data doručení dokumentu.
 • Slovo lokace jsme nahradili slovem umístění.
30. 1. 2018

KEO-X - Matrika 1.80 (181214)

  Byla provedena úprava formulářú statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12" ,"Hlášení o narození Obyv 2-12", a "Hlášení o úmrtí Obyv 3-12" pro rok 2018.25. 1. 2018

KEO4 1.4.1 – Majetek

Barevně jsme zvýraznili sestavy, aby se v nich lépe četlo po řádcích.

25. 1. 2018

KEO4 1.4.1 – Spisová služba

 • Při hromadném tisku komponent se nyní před tiskem nabídnou dostupné tiskárny. Přednastavena je vždy výchozí tiskárna.

Podatelna

 • V Evidenci přibyla nabídka K nahlédnutí, kde jsou evidovány dokumenty, které předala Podatelna k nahlédnutí.
 • Do seznamu dokumentů „Doplnit zpracovatele“ a „Předávané dokumenty“ jsme přidali sloupeček s datumem, kdy byl dokument doručen.

Ukaž více

25. 1. 2018

KEO4 1.4.1 – Mzdy

 • Pořízení nového ročního zúčtování daně: Pro pořízení použijte tlačítko „Nový“ a vyberte „Generování RZD pro osobní kartu“. Variantu „Prázdné RZD“ využijete pouze v případě, že k ročnímu zúčtování daně daného zaměstnance nechcete z programu načíst data ze zpracovávaného zdaňovacího období (při přechodu z jiných programů apod.).
 • Pracovní vztah – Detail – Stálá evidence – Zaúčtování: Nově si můžete u konkrétních pracovních vztahů (resp. u výjimky zaúčtování) nastavit jiný údaj AU pro běžný účet, než AU nastavené v parametrech/číselníku účtů. Pokud AU v kartě pracovního vztahu (resp. ve výjimce) vyplníte, bude mít u běžného účtu přednost před nastavením z parametrů/číselníku účtů.
 • Sestavě M300 Mzdové náklady dle zaměstnanců jsme vrátili původní orientaci na výšku a variantu tisku na šířku jsme přidali pod nový kód M300A Mzdové náklady dle zaměstnanců – na šířku.

Ukaž více

25. 1. 2018

KEO4 1.4.1 – Účetnictví

 • V levém stromu nabídek nyní najdete agendu Účetní saldokonto, která umožňuje sledování saldokontních účtů. Program automaticky páruje pohledávky/závazky a jejich úhrady: ty účetní zápisy, kde nalezne shodný párovací údaj, stejný syntetický a analytický účet a účetní zápisy mají vyrovnané strany MD a Dal. K dispozici je také ruční párování.
 • Zdokonalili jsme automatické dopočítávání stran v zaúčtování při použití symbolu hvězdičky (*). Nyní můžete použít hvězdičku (*) pro vyrovnání stran již na poli AU; program spočítá rozdíl mezi stranami (MD/Dal) a vždy kladnou hodnotu doplní na příslušnou stranu.
 • Doplnili jsme nové sestavy do rozpočtu  „Rozpočet seskupený/podrobný včetně plnění předchozího roku“ a „Rozpočet v druhovém třídění dle tříd“.

Ukaž více