ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

24. 1. 2020

KEO-X - Vidimace a legalizace 3.35 (191347)

 • Připravili jsme nové šablony štítků 1x1, 2x5, 2x6 pro modul Vidimace a legalizace, konkrétně pro zápisy typu Legalizace. Jsou určené k vlepování do ověřovací knihy jako náhrada ručního zápisu.

  Uživatel si je musí v modulu Šablony ručně přiřadit - viz návod.

23. 1. 2020

KEO4 1.6.10 – Majetek

 • Při pořizování nové karty – jeden kus – se na formuláři zobrazuje tlačítko Uložit a nový. Po jeho stisknutí se další kartě automaticky vyplní stejný pohyb pořízení, SU a AU.
 • Do šablony Návrh na vyřazení jsme přidali součty za jednotlivé SU i součet celkem.
23. 1. 2020

KEO4 1.6.10 – Spisová služba

 • V zobrazení spisového a skartačního plánu jsme přidali sloupeček s informací o obsahu věcné skupiny.
 • Při pořizování nových věcných skupin ve spisovém a skartačním plánu se nyní zobrazují přehledné dlaždice, kde si můžete zvolit, co bude nová věcná skupina obsahovat; zda další věcné skupiny, dokumenty a spisy, popř. typové spisy.
 • Pokud při pořízení nové komponenty uživatel nedoplní její název, doplní se automaticky z názvu souboru (bez přípony).

Ukaž více

23. 1. 2020

KEO4 1.6.10 – Účetnictví

 • Přidali jsme novou sestavu UR030 Opis rozpočtových změn.
 • Do sestav UC003 a UC010 jsme přidali číslo uhrazeného dokladu (sloupec Uhrazený doklad / JID).
 • Přidali jsme novou sestavu UC206 Opis bankovních výpisů – hromadný.

Ukaž více

23. 1. 2020

KEO4 1.6.10 – Příjmové agendy

 • V Pokladně a Bance při úhradě poplatků jsme přidali zaškrtávátko „Skupina“ - zobrazí se všechny předpisy, které mají stejného plátce jako předpis, na kterém stojíte, a zároveň i ty, na kterých je daný plátce uvedený jako poplatník.
 • Poplatníci – do nabídky Tisk jsme doplnili novou sestavu „Předpis plateb“, která zobrazí přehled předpisů, které má poplatník ve vybraném období zaplatit.
 • Ve vzorech pro masku VS v číselníku Typy příjmů je nyní možné vybrat i „Číslo plátce“.

Ukaž více

23. 1. 2020

KEO4 1.6.10 – Mzdy

 • Do programu jsme přidali nové hlášení "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti" včetně možnosti tisku a elektronického odeslání.
 • Do menu "Pracovní vztahy" si nově můžete zapnout sloupce s datem narození a adresou trvalého pobytu zaměstnance.
 • Umožnili jsme v rámci pořízení nového přesčasu zadat informaci o tom, že se jednalo o rozdělenou směnu.

Ukaž více

22. 1. 2020

KEO-X - Vidimace a Legalizace 1.32 (201346)

 • Při tisku legalizačních štítků se nyní jako zkratka občanského průkazu dosazuje "OP" místo "ID", což byla zkratka přebíraná ze základních registrů.
8. 1. 2020

KEO-X - Matrika 1.91 (201344)

 • Oprava formulářů statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství" a "Hlášení o narození" (do data uzavření sňatku či data narození se dosazoval rok 2010).
7. 1. 2020

KEO-X - Matrika 1.90 (201343)

 • Byla provedena úprava formulářú statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12" ,"Hlášení o narození Obyv 2-12" a "Hlášení o úmrtí Obyv 3-12" pro rok 2020.