ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

18. 7. 2017

KEO-X - Matrika 1.76 (171184)

  • Oprava chybného přebírání rodného čísla do formuláře Určení otcovství narozeného či nenarozeného dítěte.
17. 7. 2017

KEO-X - Matrika 1.75 (171183)

  • Ve formuláři Určení otcovství narozeného či nenarozeného dítěte je nyní možnost přebírat data ze základních registrů, a to pomocí tlačítka "Ověřit v ZR" - matku, otce.
  • Oprava stavu, kde se při druhém a dalším vygenerování dokumentu s Hlášením o uzavření manželství pro ČSÚ z programu KEO-X ve spisové službě KEO4 vytvořilo pdf s nesprávnými daty. Tato skutečnost nastávala v případě, pokud byl v programu KEO-X vybrán způsob převodu do formátu PDF pomocí Print2PDF.
13. 7. 2017

KEO4 1.0.132 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.0.132 (13. 7. 2017), která opravuje chyby při formátování dat z ISDS a při chybějícím datu narození.

13. 7. 2017

KEO4 1.0.132 – Majetek

Byla vydána reedice verze 1.0.132 (13. 7. 2017), která umožňuje zadat oprávky k 1. 1. v aktuálním roce.

13. 7. 2017

KEO4 1.0.132 – Účetnictví

Byla vydána reedice verze 1.0.132 (13. 7. 2017), která obsahuje úpravy importu zaúčtování, rozpočtu a rozpočtových změn a umožňuje import jednostranného rozpočtu (věty 56Gg).

30. 6. 2017

KEO-X - Matrika 1.74 (171181)

  • V souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a tím i změnou zákona o matrikách byly upraveny šablony pro zápis o určení otcovství narozeného a nenarozeného dítěte. Šablony si uživatelé musí vyměnit v modulu Šablony.
28. 6. 2017

KEO4 1.0.132 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.0.132 (28. 6. 2017), která umožní zaevidování datových zpráv s chybně uloženým typem datové schránky.

27. 6. 2017

KEO4 1.0.132 – Mzdy

  • Vytvořili jsme novou překážku v práci - Indispoziční volno. Vzhledem k tomu, že toto volno není upraveno žádným pracovněprávním předpisem, konkrétní podmínky čerpání a náhrady určuje zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě. V programu je náhrada za tuto neodpracovanou dobu implicitně počítána jako 100% ušlé mzdy (v případě použití bude mít zaměstnanec stejné peníze, jako kdyby byl v práci). Toto nastavení si můžete změnit v číselníku (Číselníky – Číselník překážek v práci – Indispoziční volno – Etapy – Indispozciční volno - Detail – záložka Náhrada).