ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 2. 2019

KEO-X je připraveno na změny při dotazování na Základní registry

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry.

Potvrzení o otestování funkcionality eGON služeb

Potvrzujeme, že jsme provedli otestování funkcionality eGON služeb v programu KEO-X. V příloze se nachází přehled využívaných eGON služeb a seznam údajů využívaných z ROB. Nyní vám stačí informaci o provedené kontrole zapsat do systému Registrační autority základních registrů (RAZR) do 28. 2. 2019.

Plné znění potvrzení včetně přílohy