ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
19. 1. 2019

Majetek – jak provedete některé opravy

Přečtěte si pracovní postupy a návody, jak provést některé opravy, když zapomenete majetek zařadit, pořídit technické zhodnocení, transfer, nebo když majetek pořídíte chybně.

Dodatečné zařazení majetku

Program KEO4 Majetek umožňuje pořídit majetek, který jste zapomněli pořídit v minulém období. Pokud pro pořízení použijete druh pohybu začínající číslem 1, např. 101 Nákup, program dopočítá odpisy a rozpuštění transferu a jejich součet uloží do aktuálního období.

Příklad: máte aktuální období 12/2018, pořídíte kartu, kde vyplníte datum zařazení 1.9.2018. Při uložení karty majetku program dopočítá odpisy i rozpuštění transferu za měsíce říjen, listopad a prosinec a jejich součet uloží do období 12/2018.

Pohyby pořízení, které nezačínají číslem 1, tuto vlastnost nemají. Při dodatečném zařazení musíte odpisy, oprávky a rozpuštění transferů zadat sami.

Smazání karty nebo posledního pohybu

Kartu majetku lze smazat (tlačítko Akce / Smazat), ale jen do provedení měsíční uzávěrky.

Pohyby můžete mazat postupně od nejnovějších pohybů, ale jen do provedení měsíční závěrky. Jak smazat pohyb: detail karty majetku, na záložce Základní údaje dole vyberte pohyb a stiskněte tlačítko Smazat.

V případě, že potřebujete smazat kartu, nad kterou již proběhla měsíční uzávěrka, obraťte se na nás.

Zapomenuté pořízení technického zhodnocení nebo transferu

Zapomenuté zadání technického zhodnocení a transferu nebo oprava jejich výše: ručně dopočítejte opravu oprávek a rozpuštění transferu. Zadání vypočítaných hodnot se provádí v aktuálním období pomocí akce 399 Oprava oprávek a transferů. Pokud potřebujete s výpočtem pomoci, obraťte se na nás.

Oprava pořízení souboru hmotných movitých věcí

Pokud máte soubor majetku pořízený špatně jako samostatnou movitou věc (klasickou kartu majetku), můžete opravit takto:

  • Nejprve původní kartu přečíslujte.
  • Dosavadní oprávky rozpočítejte poměrem k jednotlivým položkám souboru.
  • Pořiďte kartu souboru počátečním stavem s číslem původní karty. K položkám zadejte kromě ceny položky i odpisy od počátku roku a oprávky.
  • Původní kartu vyřaďte.

Podrobně viz metodiku na webu.

Bod obnovy

Program provádí před každou měsíční uzávěrkou tzv. Bod obnovy, v podstatě zálohu majetku. V případě nutnosti je nutné obnovit tuto zálohu (vrátit se v majetku do bodu obnovy). POZOR: všechny změny provedené po vytvoření bodu obnovy budou nenávratně ztraceny a budete je muset znovu pořídit.

Proto je vhodné nejprve si vytisknout sestavy pohybů za všechna rušená období. V nabídce Sestavy / Pohyby majetku vytiskněte nejen Přehledy pohybů, ale i Přehledy převodů (tj. změny analytických účtů), Přehledy přemístění, Přehledy ostatních neúčetních změn (např. změna životnosti, změna výměry pozemků a další) a případně i Přehled změn inventárních čísel. Pohyby pak znovu zadávejte vždy v tom období, které je vytisknuto ve sloupečku „Období zpracování“.