ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 6. 2018

KEO4 1.4.8 – Účetnictví

 • Výkazy - přidali jsme „Výkaz zisku a ztráty s filtrem“. Vytvořte si výsledovku za určitý ORG, UZ, nebo jiné varianty.
 • Výkaz Příloha – do minulého období jsem doplnili součtové řádky.
 • Upravili jsme vstup do nových pokladních dokladů. Nyní se jako první nabídne výběr Příjem / Výdej.
 • Na první stránku průvodce u vydané faktury jsme přidali datum splatnosti. Pokud chcete, aby se vám automaticky předvyplňoval, lze to nastavit v číselníku Fakturační řady.
 • K pohledávkovým a závazkovým dokladům jsme doplnili novou šablonu „Daňový doklad“.
 • Doplnili jsme sestavu UR006 Rozpočtové změny o uživatelskou poznámku. Každý řádek rozpočtové změny, který bude obsahovat poznámku, uvidí uživatel v sestavě označený číslem (jako odkaz) a následně pod důvodovou zprávou najde dané číslo a text poznámky.
 • V rozpočtu pro ÚSC a PO jsme zvýraznili v hlavičce stav rozpočtu. Nyní hned uvidíte, zda je rozpočet v návrhu či schválený.
 • V rozpočtových změnách, ve sloupci Rozdíl, jsme žlutě zvýraznili částky, které jsou záporné.
 • Banka / Bankovní transakce -  do formuláře jsme doplnili nové údaje variabilní, specifický a konstantní symbol. Dále jsme do bankovních transakcí přidali novou šablonu „Potvrzení o platbě“.
 • Ceníkové položky pro banku jsme rozšířili o poznámku.
 • DPH / Kontrolní hlášení – při zpracování „Rychlé odpovědi na výzvu“ jsme doplnili možnost vybrat typ hlášení.
 • Nad dokladové řady a nad Deník jsme doplnili rychlý filtr „Číslo dokladu“.