ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 6. 2018

KEO4 1.4.8 – Příjmové agendy

 • Do menu Vymáhání jsme přidali Upomínky. Můžete je hromadně vytvářet, tisknout a exportovat do spisové služby.
 • SIPO - při vytváření dávky pro SIPO jsme zrušili kontrolu mezi obdobím a daty splatnosti. V detailu dávky se nyní zobrazuje stav.
 • Přidali jsme novou sestavu PA001 Vyrovnání předpisů a plateb (odpovídá tisku 929a z KEO-W).
 • Smluvní povinnosti - rozšířili jsme možnosti pro hromadné změny.
 • Pro tisk vyúčtování si nyní můžete nastavit vlastní text pro nedoplatek/přeplatek. Nastavení najdete v nabídce příjmových agend - Parametry/Základní.
 • Číselník Příjmové řady a Typy příjmů - doplnili jsme "Číslo"; vyplňte pro lepší orientaci v případě, že máte typů hodně.
 • Číselník automatických operací - když změníte AU, program vám nabídne provést úpravu AU i u ostatních SU.
 • Číselníky - Příjmové řady - Poznámka na doklad - Vzory pro použití v masce - přidali jsme také "Číslo domovní". Na doklad se potom doplňuje číslo domovní z vyplněného objektu na povinnosti, resp. z trvalého pobytu.
 • Předpisy - Vyřazení (prekluze) - nyní můžete tuto likvidaci udělat hromadně pro více zaškrtnutých předpisů.
 • Předpisy - do nabídky sloupců si nyní můžete zapnout číslo účtu poplatníka.
 • Změny a vylepšení převodu dat z KEO-W. Přidali jsme Protokol o převodu dat a doplnili dokumentaci.