ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
30. 9. 2019

KEO-W 1.11.319 – Účetnictví

 • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikovány až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
 • DPH – výpočet daně – do parametru DPH se automaticky nastaví zaokrouhlení DPH na dvě desetinná místa.
 • DPH – prvotní doklady – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
  Upozornění: Při kopírování dokladu, kde byl ještě starý výpočet, je nutné si u vytvořeného dokladu výpočet DPH ručně upravit.
 • DPH - vydané faktury – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH – banka a pokladna – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH – poplatky a ostatní příjmy – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH - vydané faktury – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH – šablony PD – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH – šablony B/P – upraven výpočet daně z částky včetně daně.
 • DPH – hlavní nabídka - byla doplněna možnost editace zálohového koeficientu pro případy, kdy je nutné změnit během roku zálohový koeficient.
 • DPH – typy DPH – přidány typy 852 – osvobozené plnění podle § 52 a 860 – osvobozené plnění podle § 60 zákona o DPH.
 • DPH – kontrolní hlášení – upraveny sestavy a xml podle novely zákona o DPH. Všechny podávané kontrolní hlášení budou od 1. 10. 2019 již odevzdávány v nové struktuře.