ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
30. 9. 2019

KEO4 1.6.4 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.6.4 (30. 9. 2019), která obsahuje úpravy týkající se výkazů P1-04 a P1c-01 pro školy.

    • Ošetřili jsme načítání pracovních vztahů do oddílu III výkazu P1-04 a výkazu P1c-01 s ohledem na stálé výjimky v zaúčtování. V případě, že je u pracovního vztahu výjimek v zaúčtování více (a automatické rozdělení např. mezi jednotlivé zdroje peněz je komplikované), upozorní program na situaci prostřednictvím sestavy. V těchto případech doporučujeme vykázání konkrétních pracovních vztahů zkontrolovat. K případné kontrole můžete využít možnost vytvořit výkaz vybraným zaměstnancům.
    • Upravili jsme načítání příslušných skupin pedagogických pracovníků do oddílu IVb výkazu P1c-01.

Více informací najdete v článku Výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy