ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
29. 1. 2018

Matrika - nové šablony Určení otcovství

Aktualizací číslo 181213 byly dodány modulu Matrika šablony Určení otcovství narozeného a nenarozeného dítěte odpovídající vzorům, které zaslalo Ministerstvo vnitra ČR všem matričním úřadům dne 11. 1. 2018 (Informace č. 1/2018, č.j. MV-88097-13/VS-2017, předchozí informace byly MV zaslány dne 8.12. 2017, č.j. MV-88097-9/VS-2017).

Šablony si musí každá matrikářka načíst do svých šablon ručně.

Návod pro výměnu šablon Určení otcovství naleznete na našich stránkách v sekci Metodiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále zpracovalo aktualizované informace (příloha č. 1 a příloha č. 2), které budou matričními úřady předávány rodičům při určení otcovství souhlasným prohlášením.