ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
16. 12. 2019

KEO4 1.6.9 – Účetnictví

 • Rozpočet – při generování seskupeného rozpočtu z podrobného máte nyní komfortní možnost nechat si rovnou vygenerovat seskupený rozpočet na třídy.
 • Vyúčtování vydané – přidali jsme tisk vyúčtování pro vyúčtování, která nemáte v Příjmových agendách.
 • Závěrečný účet – přidali jsme novou agendu „Vyúčtování finančních vztahů“. Najdete zde investiční a neinvestiční transfery; načtou se z dat programu a můžete je ručně pořídit. Po stisku tlačítka Dokončit se z evidence vytvoří sestavy a zahrnou se do závěrečného účtu.
 • Závěrečný účet – přidali jsme možnost importovat libovolnou sestavu vytvořenou mimo program KEO4 (tlačítko „Importovat soubor“).
 • Závěrečný účet – přidali jsme sestavu UC504 Měsíční stav finančních prostředků.
 • Závěrečný účet – přidali jsme sestavu UR051 Porovnání plnění příjmů a výdajů po měsících.
 • Závěrečný účet – přidali jsme sestavu UR052 Porovnání plnění běžných a kapitálových výdajů po měsících.
 • Rozpočet – důvodová zpráva se nyní načítá i do sestav UR023 a UR024.
 • Číselník Měny – rozšířili jsme kurz na čtyři desetinná místa.
 • Sestava rozpočtu UC020 – upravili jsme text na začátku sestavy.
 • Sestava UC017 Inventurní soupis stavů účtu je nyní na výšku.