ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 10. 2019

KEO4 1.6.6 – Účetnictví

  • Umožnili jsme vytvářet doklady importem ze Spisové služby KEO4. Vyzkoušejte v nabídce Došlé faktury – Nový doklad z… / Ze Spisové služby. Zadejte (nebo načtěte pomocí čtečky čárového kódu) JID přijatého dokumentu. Program z dokumentu vytvoří došlou fakturu a v případě, že dokument obsahuje komponentu ve formátu ISDOC, vyplní fakturu všemi údaji z tohoto formátu pro elektronickou fakturaci.
  • Připravili jsme výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele.
  • V nabídce Sestavy jsme umožnili, abyste si svoji uživatelskou variantu sestavy mohli jednoduše "přeuložit" a nemuseli si ji ukládat jako novou variantu pod novým názvem: Nastavte se na svoji vlastní uloženou variantu sestavy a stiskněte tlačítko "Uložit nastavení...". Na dotaz "Uložit pod novým názvem" odpovězte NE.
  • Saldokonto – do rychlého filtru jsme doplnili období od – do.
  • Sestava pro Střednědobý výhled UR060 – přidali jsme možnost součtovat dle Třídy.
  • Banka – tisk opisu bankovních výpisů – zpřehlednili jsme menu pro výběr sestavy. Volby s rozúčtováním/bez rozúčtováním a s odstránkováním/bez odstránkování se nenastavují v menu, ale až po výběru sestavy.
  • Rozpočet – Datum schválení a Číslo usnesení se nyní zobrazuje ve formuláři rozpočtu vždy nahoře uprostřed.
  • Do formuláře Vydané faktury, Vydaného dobropisu, Vydaného vyúčtování a Ostatní pohledávky jsme vrátili účet partnera.