ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 2. 2020

KEO4 1.6.11 – Účetnictví

  • Sestava UP008 Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) - přidali jsme nové možnosti, z čeho poskládat sloupec „Název“. Vyzkoušejte v menu Sestavy / Plán – UP008 – v pravém panelu Nastavení sloupce Název – tlačítko tři tečky … - do pravé části okna přesuňte např. „Účtový rozvrhu“ a „Org“. Název k účtům bude poskládaný z názvu z účtového rozvrhu a číselníku Org.
  • Sestava Opis bankovního výpisu UC201 – nyní si můžete vybrat, zda tisknout „Položky bankovního výpisu“.
  • Sestava UC019 Inventurní soupis – rozšířili jsme možnosti na tisk Nulové zůstatky / Nenulové zůstatky / Vše.
  • Zálohová faktura došlá – přidali jsme Datum došlo. Zálohová faktura vydaná – přidali jsme Datum vystavení. Číslo dokladu nyní přidělíme pro rok, který zjistíme z datumů došlo/vystaveno.
  • Banka a pokladna v cizí měně – infopanel uprostřed dole má nyní zatržítko CZK, abyste si mohli zobrazit zůstatky v cizí měně nebo v CZK po přepočtu. V detailu bankovního výpisu se nyní zobrazují částky v cizí měně. V bance si můžete přidat do pohledu sloupce s částkou CZK po přepočtu. Do číselníku Pokladny a Banky jsme k počátečním stavům přidali možnost vyplnit měnu, kurz a částku po přepočtu.
  • Výkaz PAP – implementovali jsme kontroly přímo do procesu vytváření výkazu. Kontroluje se správnost vyplnění informací pro PAP, vnitrovýkazové vazby, nepřípustná IČO, nepřípustné použití partnera 444, kontroly na minusové hodnoty, a další. Po vytvoření výkazu se zobrazí protokol.
  • Číselníky / Šablony dokladů – přidali jsme tlačítko Vytvořit kopii, abyste mohli nové šablony kopírovat.