ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Účetnictví

 • Opis bankovního výpisu – připravili jsme zcela novou variantu sestavy; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ v bance. Tato varianta je rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT). Chystáme se původní sestavu zcela nahradit.
 • Zaúčtování – nyní lze měnit pořadí účetních řádků – pomocí kláves Ctrl a šipka nahoru/dolů.
 • Karta účtu/rozpočtu – umožnili jsme měnit poměr velikosti mezi horní a dolní částí, abyste si mohli zobrazit víc řádků.
 • Banka – do záložky Transakce (všechny transakce napříč výpisy) jsme přidali zatržítka a tisk Opis bankovních transakcí.
 • Parametry DPH – Zálohový koeficient jsme přesunuli z horní části formuláře dolů a nyní lze evidovat koeficienty pro jednotlivé roky.
 • Opravné položky / Počáteční stavy – přidali jsme tlačítko „Smazat Vytvořeno Kč“. Funguje pro zaškrtnuté záznamy.
 • Pokud budete stornovat doklad, který pochází z modulu Příjmové agendy, shodíme na předpisu příznak „Zaúčtováno“.
 • Pokladní doklad – do detailu jsme přidali možnost ručně měnit příznak „Platba kartou“.
 • Daňové přiznání včetně ročního vypořádání – nyní lze změnit kód zdaňovacího období.
 • Platební kalendář – doplnili jsme záložku Likvidace záloh.
 • Převod účtového rozvrhu z KEO-W do KEO4.