ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 1. 2019

KEO4 1.5.7 – Příjmové agendy

  • Vylepšili jsme sestavy „Vyúčtování s rozpisem příštích záloh“ a „Platební kalendář“.
  • Připravili jsme novou agendu Exekuce.
  • Přidali jsme novou sestavu „Návrh záloh pro příští období“.
  • Číselník Typy příjmů – nyní si můžete nastavit variabilní symboly hromadně.
  • Upravili jsme generování předpisů na přelomu roku, když je datum splatnosti před datem UUP/UZP.
  • V nabídce povinností jsme rozdělili Smluvní a Smluvní s vyúčtováním do samostatných nabídek.
  • Povinnosti / Položky – přidali jsme hromadnou akci pro nastavení „Platnost od“ a „Platnost do“.
  • Sestava PA007 Přehled předpisů - jen součty – do pravého panelu jsme přidali „Součtování“ a můžete si vybrat, zda tisknout součty za Typy příjmů nebo Příjmové řady.
  • Předpisy / Položky – když hromadně nastavujete Typ daně, nastaví se i sazba a daň.