ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 5. 2019

KEO4 1.5.15 – Účetnictví

 • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
 • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.
 • Pokladna a banka – přidali jsme nové „klikací“ ovládací prvky pro úhradu dokladů a poplatků: „Doklady (F2) / Poplatky (F4)“.
 • Pokladna – zprovoznili jsme mazání posledního dokladu i v případě, kdy je uhrazený kartou.
 • Výkaz FIN2-12M – nyní se vytváří včetně XLS – souboru, který lze otevřít a upravovat v programu Excel nebo Calc. U nově vytvořených výkazů najdete v detailu Finky – Soubor XLSX.
 • Přidali jsme novou sestavu rozpočtu: UR028 Rozpočtové změny s důvodovou zprávou – na šířku, která obsahuje i poznámky.
 • Banka – import výpisu z homebankingu – přidali jsme nové nastavení, aby šlo nastavit, jestli se má jako poznámka bankovní transakce vzít poznámka z automaticky spárovaného dokladu nebo poznámka z homebankingu (Číselníky / Základní / Banky – vpravo uprostřed „Poznámka transakce banky“).
 • Závěrečný účet – přidali jsme novou sestavu UR050 Porovnání příjmů a výdajů.
 • Výkaz zisku a ztráty – mírně jsme upravili XML (export výkazu) a zrušili jsme nadbytečnou sekci „C.“.
 • Banka – počáteční stavy a zůstatky jednotlivých bankovních výpisů se nyní řídí dle data výpisu a nikoli dle čísla výpisu. Je to z toho důvodu, že v případě, kdy přecházíte na elektronické výpisy v průběhu roku, některé banky začnou číslovat výpisy od jedničky.
 • Ceník pro banku - když má ceník pro banku připojenou šablonu dokladu: Když je vyplněno zaúčtování ceníku pro banku a zároveň je vyplněné zaúčtování přípravy platby šablony dokladu, nově má přednost příprava platby té šablony a použije se jako zaúčtování bankovní transakce.
 • Výkazy – upravili jsme třídění a v případě, že si setřídíte seznam podle období, se setřídí předpisy logicky v časové posloupnosti.
 • Výkazy – umožnili jsme jednodušší export do Spisové služby KEO4 (detail výpisu, tlačítko „Dokument do spisové služby“).
 • Závěrečný účet – umožnili jsme jednodušší export do Spisové služby KEO4 (detail závěrečného účtu, tlačítko „Dokument do spisové služby“).
 • Deník – nyní si můžete v deníku k zaúčtování pokladny a banky zobrazit údaj „Uhrazený doklad/JID“.
 • Zálohová faktura došlá – přidali jsme na formulář údaje Číslo objednávky a Objednávka ze dne.
 • Platební kalendář došlý – přidali jsme na formulář údaj "Forma úhrady", aby se dalo ovlivnit, zda se má zobrazovat při vystavování příkazu k úhradě.
 • Číselníky / Základní / Dokladové řady – do nabídky sloupců jsme přidali údaj „Menu“.
 • V detailu dokladu, na záložkách Zaúčtování a Příprava platby, si můžete do pohledu zapnout názvy z číselníků SU, AU, Par a Pol.
 • Banka – při vyhledávání dokladů k úhradě jsme do rychlého filtru doplnili údaj Datum UUP.
 • Ostatní příkazy k úhradě – vylepšili jsme tlačítko „Smazat“ - již jde smazat i příkaz s položkami.
 • Ostatní příkazy k úhradě – do seznamu položek jsme doplnili sloupec „Započítat“. V příkazu se tisknou a odesílají jen ty položky, které mají „Ano“. Do hlavičky jsme doplnili údaj „K úhradě“, který také reflektuje pouze položky Započítat – Ano.
 • ISDOC – původní verzi 5.2 jsme inovovali a nyní vytváříme soubory ISDOC ve verzi 6.0.1.
 • Doklady / Tisk / Export do ISDOCX – nyní funguje jako hromadná akce (lze označit a exportovat víc dokladů najednou). Název souboru se nyní tvoří podle čísla dokladu.
 • Doklady / Nový doklad z… pod tuto nabídku jsme přesunuli akci „Nový doklad ze šablony“.
 • Doklady / Nový doklad z… přidali jsme akci „Nový doklad ze souboru ISDOC“, která dokáže vytvořit doklad z načteného souboru ISDOC. Funguje to i hromadně - když načtete více souborů s příponou isdoc nebo isdocx, tak se za každý soubor vytvoří jeden doklad.
 • Nahlížecí licence – upravili jsme chování tak, aby se daly tisknout sestavy, zobrazovat karta rozpočtu atd.