ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 5. 2019

KEO4 1.5.15 – Příjmové agendy

  • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.
  • Předpisy – Hromadná změna – přidali jsme možnost hromadně změnit VS a SS.
  • Předpisy – upravili jsme třídění a v případě, že si setřídíte seznam podle období, se setřídí předpisy logicky v časové posloupnosti.
  • Adresa poplatníka – údaj číslo orientační – upravili jsme třídění.
  • SIPO – při načítání odpovědi pošty a při načítání plateb z pošty již není potřeba načítat soubor s průvodkou.
  • Příslušenství (navýšení) – přidali jsme nabídku Akce, aby bylo možné vytvářet dobropisy a provádět vyřazení (prekluzi), zápočet (převod) a převod na podrozvahu.