ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
7. 5. 2019

KEO4 1.5.14 – Účetnictví

 • Banka – Opis bankovního výpisu – nyní v sestavě tiskneme i seznam uhrazených dokladů/poplatků ke každé bankovní transakci.
 • V detailu dokladu se na záložkách Zaúčtování a Příprava platby nyní zobrazuje bublinová nápověda při najetí myši nad políčka SU, AU, Par, Pol, Org1 atd. Stejná bublinová nápověda nyní funguje i v nabídce Deník.
 • Vnitřní doklad – sestava (PDF) – přidali jsme „Volitelné texty“. Nyní si můžete pro tuto sestavu nastavit, jak bude vypadat podpisová tabulka. Nastavení proveďte v menu Sestavy – UC026 Vnitřní doklad – v pravém panelu tlačítko Volitelné texty. Po úpravě nezapomeňte variantu sestavy uložit pomocí tlačítka „Uložit nastavení jako...“. Nakonec si svojí variantu sestavy označte jako „Oblíbená“.
 • Platba kartou – nyní si můžete vybrat, zda se má otevírat doklad, který vzniká při platbě kartou. Nastavení najdete v číselníku platebních terminálů (Číselníky / Základní / Platební terminály) - „Po vytvoření pohledávkového dokladu vůči bance zobrazit jeho detail“.
 • Všechny sestavy lze nyní exportovat do Excelu: nabídka Sestavy, tlačítko „Export do Excelu“.
 • Závěrečný účet – přidali jsme novou sestavu UC503 Majetek.
 • Deník – Filtr - přidali jsme možnost filtrovat (hledat) dle částky Má dáti / Dal bez rozdílu, zda je částka plusem nebo minusem. Otevřete ve deníku filtr a přes tlačítko Nastavit si do filtru přidejte „MD/Dal (absolutní hodnota)“.
 • Deník – doplnili jsme rychlý filtr o dokladovou řadu, poznámku a částku.
 • DPH – do programu jsme zahrnuli nový formulář pro daňové přiznání.
 • Pokladna – přidali jsme další variantu pro tisk účelu platby na pokladní doklady. Nastavení najdete v číselníku Pokladny (Číselníky / Základní / Pokladny) na záložce Tisk pokladních dokladů. Ke dvěma předchozím možnostem (tisk poznámky pokladního dokladu do účelu platby a tisk partnerů/poplatníků z připojených dokladů/poplatků) jsme přidali třetí možnost „Tisknout poznámku pokladního dokladu i subjekty z připojených dokladů a poplatků“. Tato varianta je spojením obou předchozích.
 • V nabídce PAP/PKP jsme upravili chování rychlého filtru „Stav“ pro uživatele zpracovávající PKP (Pomocný konsolidační přehled). Dále jsme pro tyto organizace upravili tlačítko Hromadná změna.
 • Upravili jsme kontroly na překročení rozpočtu na položce POL 5182 – při pořízení nové rozpočtové změny, v zaúčtování přípravy platby na dokladu (zapíná se v parametrech programu) a v kontrole čerpání pro výkaz Fin 2-12 M.
 • Pro uživatele zpracovávající PAP (Pomocný analytický přehled) jsme vylepšili automatickou operaci typu F – v první části souvztažnosti si můžete vyplnit preferovaný kód TZ (Typ změny). Dříve jste museli TZ psát po použití automatické operace typu F ručně, nyní se TZ převezme z automatické operace.
 • Upravili jsme sestavy rozpočtu UR013 a UR021 – shodné položky s rozšířenou rozpočtovou skladbou nyní sečteme do jednoho řádku.
 • Výkaz Schvalování účetní závěrky – pokud si uložíte soubory s mezerou, při vkládání do XML se mezery odstraní, aby XML prošlo kontrolou na CSÚIS.
 • Upravili jsme sestavu UP008 Plnění rozpočtu – hospodaření. Přidali jsme Org2.