ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
1. 4. 2019

KEO4 1.5.12 – Účetnictví

 • Závěrečný účet – připravili jsme agendu, pomocí které můžete sestavit závěrečný účet v prostředí našeho programu.
  • V nabídce Závěrečný účet stiskněte tlačítko Nový a vyplňte název, přidejte logo, hlavičku, případně upravte patičku.
  • V prostřední části formuláře přidejte do závěrečného účtu jednotlivé sestavy přes tlačítko Nový. Vyberte sestavu, můžete upravit její parametry a přidejte ji přes tlačítko „Přidat do závěrečného účtu“.
  • Vytvoření závěrečného účtu v PDF vytvoříte pomocí tlačítka „Vytvořit závěrečný účet v PDF“.
  • Prohlížení a tisk závěrečného účtu provedete pomocí tlačítka s lupou u souboru PDF.
  • Můžete využít novou sestavu: UC500 Porovnání aktivních a pasivních účtů, příp. novou sestavu rozpočtu UR012 Daňové příjmy - vybrané položky a UR011 Plnění rozpočtu dle tříd. U sestavy UR013 Plnění rozpočtu podrobného jsme doplnili zaškrtávátko Tisknout jen součty.
 • Kontrola na nevyrovnané strany Má dáti / Dal (žlutý proužek v programu nahoře) – nyní se provádí jen pro pracovní místo s právem EKOUCT008 Účetnictví – účetní výkazy.
 • FIN2-12M – upravili jsme algoritmy pro položky 8xx4 v části III. Financování.
 • Upravili jsme pořízení dokladu ze šablony pro případy, kdy používáte v šabloně dokladu „Vlastní částka“. Nyní se pronásobí částka zadaná v zaúčtování šablony částkou, kterou zadáváte při výběru šablony. U DPH se do zaúčtování SU 343 označené D-Daň přebírá zadané DPH a do položky označené Z-základ se dopočítá rozdíl = celková částka dokladu - daň (poměrný odpočet).
 • Sestava UC011 Počáteční stavy se nyní tiskne na výšku a do názvu se tiskne název z účtového rozvrhu.
 • Sestava UC050 Výsledovka analytická – doplnili jsme součtový řádek za SU.
 • Výkaz Příloha – část L u příspěvkových organizací je na samostatné stránce.
 • Při uzavírání rozpočtové změny již není povinný údaj „Číslo usnesení“.