ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Účetnictví

 • Závazkové doklady – přidali jsme parametr, podle čeho předvyplňovat Datum UUP. Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP. Kdo chce, může si upravit parametrem tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo. Parametr najdete v nabídce Parametry / Základní. Datum UUP lze samozřejmě i nadále přepsat ručně.
 • Likvidační lístek (UC022) – zvětšili jsme levý okraj, aby se dala sestava lépe procvaknout do pořadače. Přidali jsme partnera a Evidenční číslo daňového dokladu.
 • Pokladna – nyní můžete údaj Přijal/Vydal vyplnit libovolně – údaj lze převzít z adresáře, ale osoba, která peníze přijímá nebo vydává, už v adresáři být nemusí, a lze ji vypsat i ručně. Také jsme přidali údaj Partner pro ty případy, kdy Přijal/Vydal je např. zaměstnanec úřadu a Partner je např. papírnictví.
 • Deník – nyní si v nabídce „Deník“ můžete pomocí rychlého filtru zobrazit i počáteční stavy.
 • Přidali jsme novou sestavu UC019 Inventurní soupis – sestava je orientovaná na výšku.
 • Platba kartou – přidali jsme na příjmový pokladní doklad nové údaje – Autorizační kód a ID transakce.
 • Nový doklad ze šablony – nyní se VS vyplňuje podle zadaného evidenčního čísla daňového dokladu.
 • Tisk vnitřního dokladu - připravili jsme zcela novou variantu sestavy; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ u vnitřních dokladů. Tato varianta je úspornější, než původní sestava formou šablony (ODT). Chystáme se původní sestavu Vnitřního dokladu zcela nahradit.
 • Export rozpočtu a rozpočtových změn – nyní se při exportu neprovádí kontrola na Příjmové agendy.
 • Počáteční stavy – upravili jsme kontroly údajů pro PAP.
 • Import dokladů z Příjmových agend – doklady nastavenou formu úhrady „hotově“, aby se nenabízely do příkazů k úhradě.
 • Automaticky generované typy daně u přenesené daňové povinnosti – podíl je nyní vždy 100%.
 • Nevýdělečné organizace – doplnili jsme do směrné účetní osnovy aktivitu účtů.