ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
28. 2. 2019

KEO4 1.5.10 – Příjmové agendy

 • Práva – provedli jsme v programu úpravu v logice práv, abyste mohli některé předpisy předat jiné osobě. Nyní můžete nastavit na konkrétním předpisu práva odlišné osobě od té, která má práva nastavena na příjmové řadě / typu příjmu.
 • Přidali jsme nový číselník „Uživatelské členění“. Každý předpis si můžete zatřídit dle vlastních požadavků (lze i hromadně přes tl. „Hromadná změna“). Samotný číselník najdete v menu Číselníky / Uživatelské členění. Dle tohoto členění lze potom předpisy filtrovat, třídit a také lze dle něj tisknout sestavy včetně součtů za vaše jednotlivé kategorie.
 • Číselníky / Objekty – přidali jsme možnost naplnit nebo aktualizovat objekty z dat katastru nemovitostí (tlačítko „Importovat z VFK“). V příští verzi umožníme tisknout sestavu „Budovy bez trvale bydlících v obci“.
 • Složenky – do parametrů jsme přidali možnost nastavit si Transakční kód. Když ho vyplníte, bude se tisknout na složenky vpravo nahoře.
 • Přidali jsme možnost nastavovat práva na předpisech hromadně (Předpisy / Akce / Nastavit práva).
 • Měřidla pro povinnosti s vyúčtováním – dříve jsme číslo měřidla a odběrného místa evidovali na položce. Nyní jsme vytvořili novou evidenci „Měřidla“.
  • Detail smluvní povinnosti s vyúčtováním – na záložce měřidla evidujte jednotlivá měřidla, např. Vodoměry.
  • Pro pohodlné zadávání počátečních a konečných stavů pro všechna měřidla si otevřete záložku „Měřidla“ v nabídce všech Smluvních povinností s vyúčtováním.
  • Detail předpisu – nyní můžete upravovat poznámku i u zaúčtovaného předpisu (se zámečkem).
  • Exekuce – v exekučním příkazu jsme doplnili možnost přidat exekuční náklady.
  • Úhrady – v seznamu úhrad se nyní zobrazuje příznak „Platba kartou“.
  • Vyúčtování – počáteční, konečné stavy a množství jsme umožnili evidovat na 3 desetinná místa.
  • Sestava PA005 Kniha pohledávek – nyní se zobrazují i likvidace.
  • Upravili jsme likvidace – zápočty tak, aby k zápočtu byly vždycky dva záznamy, jeden plusem, druhý mínusem. Tímto se zlepší kontroly v menu Úhrady a likvidace na stav zaúčtování.
  • Dobropis už nejde vytvořit k vyúčtování.